Tilknytning til Grøningsløypa med scooter for hyttene i Grøningen

Scooterloype - Klikk for stort bilde Rekreasjonsløypene for snøscooter ble etablert og vedtatt i 2017. Det ble da lagt til grunn at det skulle komme på plass en ordning med tilknytning til Grøningsløypa for hytteeierne i Grøningen.

Høsten 2017 ble det avholdt to møter med hytteforeningene, hvor tilknytning til rekreasjonsløypa var tema. Det var enighet om å gå for et opplegg hvor de som ellers har kjøretillatelse etter motorferdelsforskriftens § 5 for frakt av bagasje og utstyr fram til egen/familiens hytte, kunne kjøre tilbake etter samme spor inn på rekreasjonsløypa.

Det har vist seg å være skranker i dagens lov- og regelverk, som gjør at det opplegget man hadde sett for seg, ikke lar seg gjennomføre. Formannskapet har tatt det til etterretning i sin behandling av saken i møte den 23.1.2018, sak 18/18.

Følgen av dette er at det ikke vil være anledning til transport mellom hytta og rekreasjonsløypa uten etter formål som man har særskilt tillatelse til. For de fleste vil det si frakt av bagasje og utstyr til egen/familiens hytte. De tillatelsene man har i så måte gjelder sånn sett som før, verken mer eller mindre.

 

Enhet for Landbruk

 

 

Sist endret 19.02.2018