Tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid i Trøndelag

Pengepung med mynter - Klikk for stort bilde Søknadsfrist: 1. februar 2019.

 

 

Hvem kan søke?
Frivillige lag og organisasjoner, offentlige og private aktører hjemmehørende i Trøndelag fylke.

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/folkehelse-idrett-frivillighet/folkehelse/stotteordninger/

 

Sist endret 03.01.2019