Treningsgruppe for kreftpasienter i Verran, Snåsa, Inderøy og Steinkjer starter 13.09.17

Logo_DMS_INN_TRØNDELAG.jpg - Klikk for stort bilde

Treningen vil foregå i gymsal ved Egge Helsetun onsdager fra kl. 08.15-09.15, høst 2017.  Det koster 100 kr. pr. gang, til egenandelstak 2 på 1990 kr pr. år, er opptjent.

Det er behov for legehenvisning. Fysioterapivurdering blir gjort på nye pasienter før oppstart.

Spesialist i onkologisk fysioterapi og kreftkoordinator, May-Britt Asp har ansvar for treningen.

Ta kontakt: 74 16 89 25 / may-britt.asp@steinkjer.kommune.no

  

Sist endret 30.08.2017