Ukas ord / Daan våhkoen baakoe

Sjædtoeh - planter - Klikk for stort bilde

Sjædtoeh = planter


Se mer på Gïelem nastedh sin facebook-side.

2019 er FN-året for urfolksspråk

FNs generalforsamling har vedtatt at gjennom året 2019 skal urfolksspråk få spesiell oppmerksomhet.

Sametinget planlegger å markere språkåret gjennom ulike arrangementer og tiltak.

– Språkåret er en motivasjon for oss alle til å fortsette arbeidet med å styrke urfolkenes språk. Regjeringen har en ambisjon om at flere skal ta i bruk de samiske språkene.

 

Ukas ord / Daan våhkoen baakoe
Saemiej åålmegebiejjie / Samenes nasjonaldag - Klikk for stort bilde 1. Saemiej åålmegebiejjie = Samenes nasjonaldag
Tjoejked / Å renne på ski - Klikk for stort bilde 2. Tjoejkedh = Å gå på ski.
Jienge / Is - Klikk for stort bilde 3. Jïenge = Is
Gïeledh / Å sette snare - Klikk for stort bilde 4. Gïeledh = Å sette snare
Håagkhod / Fiske med krok - Klikk for stort bilde 5. Håagkodh = Fiske (med krok)
Laatege - Skispoor - Klikk for stort bilde

6. Laatege = Skispor

Skovtere - Klikk for stort bilde 7. Skovtere = Snøscooter

Bierne - Bjørn - Klikk for stort bilde

8. Bierne = Bjørn

Biejjie - Sol - Klikk for stort bilde

9. Biejjie = Sol

Dueljie-Reinskinn - Klikk for stort bilde

10. Dueljie = Reinskinn

Dållem biejedh - å tenne bål - Klikk for stort bilde

11. Dållem biejedh = Å tenne bål

Ledtieh = Fugler - Klikk for stort bilde 12. Ledtieh = Fugler

Sjædtoeh - planter - Klikk for stort bilde

13. Sjædtoeh = Planter

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sist endret 07.05.2019