Veger preget av vårløsning

Teleløsning på vei - Klikk for stort bilde

Årets kalde vinter i Trøndelag har ført til mye tele i vegene. Nå, i vårløsningen, ser vi resultatet av vinteren....

Publisert av Are Tomter. Sist endret 05.04.2018

At vårløsningen fører til dårligere fremkommelighet på flere veger, er et kjent årlig fenomen. Når vinteren har vært så hard som i år, gir deg seg ekstra utslag på vegene.

Telen har satt seg dypere enn normalt, og når dette tiner fører det til sprekker i asfaltdekkene, ujevne dekker og grusveger som nærmest går i oppløsning enkelte steder. 

 
Vi får mange henvendelser om veier som er i svært dårlig forfatning, så vi  følger med tilstanden på vegnettet ekstra godt nå. Å gjøre utbedringer akkurat nå i teleløsningen, er ofte bortkastet.
 
Det er først når den verste vårløsningen er over, at en ser hvor skadet vegen er som følge av den kalde vinteren.
 
- I mellomtiden gjør vi avbøtende tiltak, men det som er ekstra viktig i denne tiden, er at folk kjører etter forholdene.
 
- Men hvis en grusveg er i ferd med å gå i oppløsning, hvorfor ikke kjøre på mer grus?
 
- Hvis vi kjører på mere grus og høvler en veg i oppløsning, forsterker vi bare problemet. Det viktigste vi kan gjøre med en grusveg når isen tiner, er å lede vannet bort fra vegen. Først når vegen har tørket opp, har det en hensikt å gjøre noe.
 
Kjør etter forholdene
Vi jobber med å fjerne vann fra vegene. Vi fjerner snø og is fra vegkanten og får ledet vannet vekk. Målet nå er få tørket opp vegene så raskt som mulig. Ved plutselige væromslag, fra flere minusgrader til flere plussgrader, byr det på utfordringer. 
 
 
telefon.png - Klikk for stort bilde

Om du oppdager forhold som kan ødelegge vegen, ring Snåsa Kommune sin beredskapstelefon på 941 34 323