Velkommen til kurs i Mestring av Belastning

Friskliv - Klikk for stort bilde

Hvem er kurset for?

 

Kurs i Mestring av Belastning – KiB, er utarbeidet for personer som ønsker å bedre evnen til å mestre belastninger i arbeidsliv og privatliv.

Målgruppen er derfor alle som har en form for belastning som medfører at de ønsker/vil ha nytte av å utvikle sin mestringsevne.

 

 

Hva som oppleves som belastning er individuelt.

 

Belastninger som er så omfattende, at en ikke er i stand til å mestre dem på en måte som en selv opplever som akseptabel, kan gi stressreaksjoner.

Disse reaksjonene kan være:

 

  1. Emosjonelle: fravær av humor og glede, engstelse/uro, irritabilitet, nedstemthet.

  2. Fysiske: uro, mindre energi, mer slitenhet, søvnproblemer, hodepine, muskelsmerter eller mageproblemer.

  3. Kognitive: bekymringstanker, glemmer, vansker med å konsentrere seg, tanker om egne mangler/egen utilstrekkelighet, håpløshet og pessimisme.

 

Målet med kurset:

Å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å bedre mestring av belastning knyttet til arbeids- og privatliv.

 

Hva går kurset ut på?

Dette kurset er basert på forståelsen av sammenhengen mellom belastning, mestring og stress. Det jobbes med å kartlegge egne belastninger, og egen mestrings- og tankestil. På kurset benyttes kognitiv teori og metoder, og øvelser er en viktig del av kurset.

Kurset arrangeres av Familiesentralen og blir ledet av godkjente kursledere. Det går over 10 ganger, hver samling på 2,5 timer per uke. Vi ønsker 8-10 deltakere for å starte kurset. Kursboka, Kurs i mestring av Belastning, er obligatorisk, og blir brukt aktivt gjennom hele kurset.

Forsamtale:

Kurslederne har en forsamtale med hver enkelt kursdeltaker der det blant annet informeres om kursets innhold og form.

Praktisk informasjon:

Tid: Oppstart torsdag 14. september(uke 37) og vil gå torsdager

kl 18.00 – 20.30.


Sted: Snåsa helsesenter
 

Kursavgift kr 650,-. Det sendes ut regning som dekker kursmateriell og enkel servering.
 

Kursledere: Siv Anita Aasum og Unn Kristin Vedal

 

For nærmere informasjon og/eller påmelding kan du ta kontakt med kurslederne:

Siv Anita Aasum, tlf. 91 64 58 81
Mailadr:
siv.anita.aasum@snasa.kommune.no

Unn Kristin Vedal, tlf. 99 54 11 25

Mailadr: unn.kristin.vedal@snasa.kommune.no

Påmelding innen 1. september 2017.

Se mer informasjon om Kurs i Mestring av Belastning (KiB)
på hjemmesidene til Fagakademiet,
www.fagakademiet.no og Rådet for Psykisk Helse, www.psykiskhelse.no.

 

Sist endret 11.09.2017