Organsasjonen Snåsa kommune

Kommunedirektørens ledergruppe

Kommunedirektøren og 3 kommunalsjefer utgjør kommunens øverste ledelse.

Kommunedirektørens stab består av:

  • Roy-Bjarne Hemmingsen - kommunedirektør
  • Ester Brønstad - kommunalsjef for helse, pleie og omsorg
  • Åge Eriksen - kommunalsjef for oppvekst
  • Are Tomter - kommunalsjef for utviklingsenheten

Organisasjonskart Snåsa kommune

Oppdatert kart vil komme her så snart vi har det klart.