Kommunereformen

Klikk for stort bildeStortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en kommunereform. Dette er en stor og omfattende reform som i større eller mindre grad berører oss alle. Før det fattes endelige beslutninger skal det gjennomføres mange og forhåpentligvis gode prosesser. Informasjon er alltid viktig, men kanskje særlig i denne forbindelse når relativt mye kan forandres. For å ivareta dette behovet har vi laget denne siden og her ønsker vi å samle relevant, oppdatert informasjon.

 

Resultat fra rådgivende folkeavtemning av 23.05.2016

 

Da er det avklart at vi ikke trenger å søke på nytt om innlemming i forvaltningsområdet for samisk språk dersom det blir kommunesammenslåing.

Statsråd Sanner har svart raskt, og skriver i et brev til Snåsa kommune datert 26. april 2016:

 

Informasjonsmøter.

Det er gjort mye arbeid på kort tid fra politikere og administrasjon for å forberede folkeavstemmingen om eventuell kommunesammenslåing den 23. mai. For å sikre at det blir best mulig informasjon er det besluttet at det skal gjennomføres info- og folkemøter med kommunereformen som tema.

Det er planlagt tre møtedager med gjennomgående samme tema; Den utarbeidede intensjonsplanen mellom Snåsa, Steinkjer og Verran, og selvstendighetsutredningen – Snåsa som fortsatt egen kommune. Les mer. 


 

Rådgivende folkeavstemning

Rådgivende folkeavstemning om sammenslåing mellom Snåsa, Verran og Steinkjer kommuner foregår i perioden 2. mai tom 23. mai 2016.  

Lese mer om hvem som kan stemme, hvor du kan stemme, forhåndsstemming kan du gjøre her.

 

Utredning av Snåsa som selvstendig kommune

På oppdrag fra kommunestyret har rådmannen laget en egen utredning som har som formål å se på hvordan Snåsa kommune vil kunne klare seg som egen kommune i overskuelig framtid. Har vi robuste nok tjenster? Hvordan vil det gå med økonomi, kompetanse og lokaldemokrati?

Dette er noen av spørsmålene man forsøker å gi et svar på i denne utredningen. 

Selve dokumentet er på over 80 sider, men konklusjon og oppsummering finnes bakerst i dokumentet. Du finner utredningen ved å trykke på denne linken (PDF, 4 MB).
Godkjent i kommunestyre den 31.03.2016.

 

Arbeid med intensjonsavtalen

Trøndelag forskning og utvikling har laget en samleside der relevant stoff knyttet til arbeidet med felles intensjonsavtale blir presentert. Intensjonsavtalen finner du her. (PDF, 5 MB)

Her kan man i tillegg til planer, møteoppsett og relevant dokumentasjon, også få kjennskap til de respektive kommuners forhandlingsuvalg.

http://tfou.no/intensjonsavtale-svs/


 

Innbyggerundersøkelse og involvering 

I april 2015 la Opinion fram en undersøkelse som tok for seg hva innbyggerne i Nord-Trøndelag er opptatt av - og hvordan de tenker i forhold til kommunereformen. Undersøkelsen ble utført på oppdrag fra KS Nord-Trøndelag, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, fylkeskommunen og Distriktssenteret. Alle kommunene ble stilt de samme spørsmål - og i tillegg fikk kommunene anledning til å stille to spørsmål som de selv forfattet.
 

Les innbyggerundersøkelsen fra Nord-Trøndelag på denne linken. (PDF) (PDF, 867 kB)

Les hva respondentene fra Snåsa kommune svarte. (PDF) (PDF, 429 kB)

Les Trøndelag Forsking og utviklings rapport om 4k (PDF, 4 MB)

Les resultatet av lokal innbyggerundersøkelse – sept 2015 (PDF, 261 kB)

Les rapporten fra involvering av ungdom i Snåsa - August 2015 (PDF, 348 kB)