Inn-Trøndelagssamarbeidet

Informasjon om samarbeidsprosjektet mellom kommunene Inderøy, Verran, Steinkjer og Snåsa.

Les mer på Steinkjer kommune sin hjemmeside til høyre i denne artikkelen.

Der finner du organisasjonskart, styringsdokumenter og møteprotokoller fra både politisk- og administrativ styringsgruppe.

Sist endret 30.06.2017