Inn-Trøndelagssamarbeidet

Informasjon om samarbeidsprosjektet mellom kommunene Inderøy, Verran, Steinkjer og Snåsa.

 

Les mer på Steinkjer kommune sin hjemmeside til høyre i denne artikkelen.

Der finner du organisasjonskart, styringsdokumenter og møteprotokoller fra både politisk- og administrativ styringsgruppe.

Klikk på boksene i organisasjonskartet for å lese mer.