Eiendomsskatt

I Snåsa kommune har vi eiendomsskatt. Det betyr at alle som eier tomt, bolig, fritidsbolig og næringsbygg må betale eiendomsskatt til kommunen. 

Eiendomsskatten er en viktig inntektskilde for kommunen — for å opprettholde gode kommunale tjenester som skole, barnehage, pleie - og omsorgstjenester - og andre tilbud som basseng, vedlikehold av veier, osv.


Eiendomsskatten og størrelsen på denne blir vedtatt i kommunestyret hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen. Herunder vedtas også størrelsen skattesatsen (mellom 2 og 7 promille) og hvilke eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt etter §7.


Hvert 10. år skal det etter Eiendomsskatteloven gjennomføres en ny taksering av alle eiendommer. Dette for å fange opp verdiendring og andre endringer som har betydning for (utregning av) eiendomsskatten.


Snåsa kommunestyre vedtok i 2013 å innføre eiendomsskatt for alle eiendommer i kommunen med virkning fra 1.1.2014. I løpet av 2013 ble det derfor gjennomført taksering av alle eiendommer som skal ha utskrevet eiendomsskatt i kommunen.


Eiendomsskatten kreves inn sammen øvrige kommunale avgifter med forfall 3 ganger i året.