Skatteliste for eiendomsskatt 2017

Kommunevåpen Snåsa - Klikk for stort bilde

Skatteliste for eiendomsskatt for Snåsa kommune legges ut for offentlig ettersyn i 4 uker f.o.m. 25.02.2017.
Eventuelle klager eller søknader om fritak etter §7 må sendes skriftlig til kommunen
innen 10. april 2017.

Sist endret 22.06.2017