Skatteoppkreveren

Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor er et interkommunalt samarbeid opprettet av kommunene Inderøy, Verran, Steinkjer og Snåsa. Verran kommune er vertskommune for samarbeidsordningen. 

Kontaktopplysninger:

Skatteoppkrever: Hilde Sveås

Telefon: 932 66 142

Faks: 74 15 98 70

E-post: skatteoppkrever@verran.kommune.no

Postadresse: Liaveien 1, 7790 Malm

Besøksadresse: Verraparken


Åpningstid:

man-fre kl. 10-14

 

Mer informasjon på Verran kommunes hjemmeside