Borgerlig vielse

Fra 1. januar 2018 overføres borgerlig vielse fra tingretten til kommunen.
Vielsene gjennomføres på ukedager fra kl 12.00 - 15.00.
Vigsel utenfor kontortid eller helg kan avtales og vil medføre en kostnad.

Sted

Kommunestyresalen i Gilstadbygget vil bli benyttet som lokaler, forsamlingshuset Vonheim kan også benyttes. Du kan foreslå annet sted. Leieutgifter og andre ekstrautgifter må de som skal gifte seg selv dekke.


Avtal tidspunkt

For å avtale tid og sted for vielse, kan du henvende deg til kommunens servicetorg på kommunehuset, eller sende e-post til tone.vag@snasa.kommune.no.


Få bekreftelse

På e-post fra kommunen får du bekreftet avtale, og du får samtidig oppgitt navn på vigsler. Ved behov kan du kommunisere med vigsler pr e-post, eventuelt avtale et formøte.


Erklæring og attester

Før dere kan gifte dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Det betyr at dere må sende inn egenerklæringer, forlovererklæringer og attester til Skatteetaten. Behandlingstiden er 2-3 uker, så vær ute i god tid.
Folkeregisteret utsteder en prøvingsattest som er gyldig i fire måneder. Den må sendes til vigsler senest to uker før vielsen. Vielsesattest sender folkeregisteret direkte til de nygfte.


Skjema og veiledning finner du på Skatteetatens nettside.
 

Vigselsformularet


Hva koster det?

Innenbygdsboende:       Vigsler utenom ukedager mellom 12.00 -15.30       kr 1.500,- inkl mva
                                                    Vigsler i andre lokaler enn fastsatt                                  kr 1.000,- inkl mva


Utenbygdsboende (begge):  Vigsler                                                                                         kr 1.500,- inkl mva
                                                               Vigsler i andre lokaler enn fastsatt                            kr 1.000,- inkl mva
    

 

Sist endret 18.05.2018

Kontakt

Tone Våg
Ordfører