Kommunestyre 2015 - 2019

Ved kommunestyrevalget 14. september 2015 ble følgende valgt som representanter / vararepresentanter til kommunestyret i Snåsa for valgperioden 2015 - 2019.

Politikere
 Medlemmer Varamedlemmer

Arbeiderpartiet:
Tone Våg
Bjørn Inge Ånonli
Morten Fjerstad
Lars Ketil Aasland
Marte Aftret
Olav Moe
John Kåre Knutsen     

Vanja Johannessen       
Ann Elisabeth Lynum
Leif Erik Fjerstad

Arbeiderpartiet:
Laila Gifstad
John Ivan Selliås
Eirin Toldnes
Elisabeth Hongseth
Bauge Steinkjer
Mathis Ivan Hætta
Marthe Aas Godejord
Inger Beate Vongraven Dyrstad
Jonny Nyborg

Anita Deres Nyborg

Høyre:
Jan Ivar Sandnes

Høyre:
Lars Olav Gravbrøt
Jonny Ånonli
Arne Petter Mediaas

Helena Kristïïna Gravbrøt

Sosialistisk Venstreparti:
Ola Kristian Johansen

Mari Wang Riseth

Sosialistisk Venstreparti:
Odd Markus Lütken
Siv Beate Eggen
Hallvard Ulven Smestad
Anne Hanem

Arnstein Erik Wagnild

Venstre:
Ragnheid E. Ona-Hauffen


 

Venstre:
Anders Dalland Mona
Jan-Henrik Jørstad
Maja Marie Jåma
Hans Erik Tømmerås Sandvik

 

Senterpartiet:
Trine Hasvang Vaag
Kjell Bjørnar Tyldum
Ingeborg Berg
Vigdis Bakken
Siv Merethe Gederaas Belbo
Møyfrid Skavlan
Vemund Øwre Gjertsen

 

Senterpartiet:
Geir Inge Klevmo
Rannveig Jørstad Kristiansen
Ola Ålmo
Dagunn Onsaker Moum
Ragnar Almaas Omli
Kristian Kjenstad
Inger Lein
Line Kolås
Annette Brede