Kontrollutvalg 2015 - 2019

Kontrollutvalget Valgt for kommunestyreperioden 2015 - 2019
Kontrollutvalget
MedlemmerVaramedlemmer
Dagunn Onsaker Moum (leder)Jonny Ånonli
John Kåre Knutsen (nestleder)Elinor Gifstad
Inger LeinGeir Inge Klevmo
Odd Arne Pettersen
Jan Henrik JørstadMøtene i kontrollutvalget er åpne.
Kontrollutvalgets mål er å gi innbyggerne tillit til at den offentlige forvaltningen i kommunen fungerer best mulig, dvs. at kommune følger gjeldene regelverk og at kommunestyrets vedtak blir fulgt opp av administrasjonen. 


 

KomSek Trøndelag IKS - Klikk for stort bilde KomSek Trøndelag IKS utfører sekretariatstjeneste for kontrollutvalgene i 21 av fylkets kommuner samt kontrollutvalget i Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Innherred Samkommune og Midtre Namdal Samkommune.

Les mer på KomSek Trøndelag IKS sine hjemmesider.  Der vil du også finne Møteplan og dokumentarkiv for Snåsa kommune.

 

 

 

Sist endret 07.03.2017