Kontrollutvalg 2015 - 2019

Kontrollutvalget Valgt for kommunestyreperioden 2015 - 2019
Kontrollutvalget
Medlemmer Varamedlemmer
Dagunn Onsaker Moum (leder) Jonny Ånonli
John Kåre Knutsen (nestleder) Elinor Gifstad
Inger Lein Geir Inge Klevmo
Odd Arne Pettersen
Jan Henrik JørstadMøtene i kontrollutvalget er åpne.
Kontrollutvalgets mål er å gi innbyggerne tillit til at den offentlige forvaltningen i kommunen fungerer best mulig, dvs. at kommune følger gjeldene regelverk og at kommunestyrets vedtak blir fulgt opp av administrasjonen. 


 

Klikk for stort bildeKomSek Trøndelag IKS utfører sekretariatstjeneste for kontrollutvalgene i 21 av fylkets kommuner samt kontrollutvalget i Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Innherred Samkommune og Midtre Namdal Samkommune.

Les mer på KomSek Trøndelag IKS sine hjemmesider.  Der vil du også finne Møteplan og dokumentarkiv for Snåsa kommune.