Kontrollutvalg 2019 - 2023

Kontrollutvalget Valgt for kommunestyreperioden 2019 - 2023
Kontrollutvalget
Medlemmer Varamedlemmer
Bjørn Inge Ånonli, leder Lars Ketil Aasland
Hilde Sjem Vanja Johannessen
Ida Maria Dravland Solvår Kveli
Dagunn Onsaker Moum, nestleder Isak Kjerpeseth Kveli
Jonny ÅnonliMøtene i kontrollutvalget er åpne.
Kontrollutvalgets mål er å gi innbyggerne tillit til at den offentlige forvaltningen i kommunen fungerer best mulig, dvs. at kommune følger gjeldene regelverk og at kommunestyrets vedtak blir fulgt opp av administrasjonen. 


 

Konsek Trøndelag er et interkommunalt sekretariat for kontrollutvalg. Selskapet ble opprettet 1.1.2018 etter en fusjon mellom Komsek Trøndelag og Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge. Vi har hovedkontor på Steinkjer og avdelingskontor i Trondheim.

Les mer på Konsek Trøndelag sin hjemmeside.  Der vil du også finne Møteplan og dokumentarkiv for Snåsa kommune.