Nemder, råd og utvalg

Kommunestyret har valgt følgende medlemmer i styrer/nemnder og råd: 

 
 

Kontrollutvalget Valgt for kommunestyreperioden 2019 - 2023
Kontrollutvalget
Medlemmer Varamedlemmer
Bjørn Inge Ånonli, leder Lars Ketil Aasland
Hilde Sjem Vanja Johannessen
Ida Maria Dravland Solvår Kveli
Dagunn Onsaker Moum, nestleder Isak Kjerpeseth Kveli
Jonny Ånonli

 


 

Råd for personer med funksjonsnedsettelse Valgt for kommunestyreperioden 2019 - 2023
Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Medlemmer Varamedlemmer
Olav Moe, leder Ronny Wollert Andreassen
Tommy Borg Ingunn Bruvoll
Tove Kjøbli Skaget Sonja Åsvold
Marti Opland Marte Aftret
Åsa Tørring

 

Snåsa eldreråd Valgt for kommunestyreperioden 2019 - 2023
Snåsa eldreråd
Medlemmer Varamedlemmer
Torstein Mossing, leder Elinor Gifstad
Stig Fossli Jan Skavlan
Inge Johanne Hollås
Gerd Tomasli
Sigbjørn Vaag


 

Fjellstyret Valgt for kommunestyreperioden 2019 - 2023
Fjellstyret
Medlemmer Varamedlemmer (personlig)
Lars Erik Almo, leder Lars Olav Gravbrøt
Vigdis Hjulstad Belbo (nestleder) Siv Merethe Gederaas Belbo
Mathis Hætta Kjell Jøran Jåma
Bjørn Inge Ånonli Tone Vaag
Vanja Johannessen Harry Svensson

 


 

Viltnemda Valgt for kommunestyreperioden 2019 - 2023
Viltnemda
Medlemmer Varamedlemmer
Trine Hasvang Vaag, leder Ranveig Jørstad Kristiansen
Ola Kristian Johansen, nestleder Espen Johannessen
Nils Kristian Gjefsjø Siv Magritt Østborg
Kåre Selliås Tomas Danielsen
Tone Våg Karen-Anna Knutsen Selliås

 

 

Fjellstyret Valgt for kommunestyreperioden 2019 - 2023
Fjellstyret
Medlemmer Varamedlemmer (personlig)
Lars Erik Almo, leder Lars Olav Gravbrøt
Vigdis Hjulstad Belbo (nestleder) Siv Merethe Gederaas Belbo
Mathis Hætta Kjell Jøran Jåma
Bjørn Inge Ånonli Tone Vaag
Vanja Johannessen Harry Svensson

 

 

Forliksråd Funksjonsperiode 01.01.2021 - 31.12.2024
Forliksråd
Medlemmer Varamedlemmer
Marte Aftret, nestleder Mari Wang Riseth
Møyfrid Skavlan (leder) Brit Formo
Kjell Fjerstad Hallvard Smestad

 

 Liste : Sakkyndig takstnemnd for eiendomsskatt

 

 

 Liste : Styre for Snåsa bygdamuseum

 

 

 Liste : Fast plan- og byggekomitè

 

 

 Liste : Hovedutvalg for helse og omsorg

 

 

 Liste : Hovedutvalg for oppvekst

 

 

 Liste : Hovedutvalg utvikling

 

 

 Liste : Samarbeidsutvalg for Snåsa barnehage

 

 

 Liste : Samarbeidsutvalg Snåsa skole

 

 

 Liste : Samarbeidsutvalg Åarjel-saemiej skuvle

 

 

 Liste : Tilsynsrådet for Sameinternatet