Nemder, råd og utvalg

Kommunestyret har valgt følgende medlemmer i styrer/nemnder og råd: 

Kontrollutvalget Valgt for kommunestyreperioden 2015 - 2019
Kontrollutvalget
Medlemmer Varamedlemmer
Dagunn Onsaker Moum (leder) Jonny Ånonli
John Kåre Knutsen (nestleder) Elinor Gifstad
Inger Lein Geir Inge Klevmo
Odd Arne Pettersen
Jan Henrik Jørstad

 
 

Eldreråd Valgt for kommunestyreperioden 2015 - 2019
Eldreråd
Medlemmer Varamedlemmer
Jan Heggland (leder) Borgny Holseng
Stig Fossli (nestleder) Kirsten Tørring
Inger Skjemstad
Jan Skavlan
Bodil Landsem

 


 

Funksjonshemmedes råd Valgt for kommunestyreperioden 2015 - 2019
Funksjonshemmedes råd
Medlemmer Varamedlemmer
Marthe Aftret (leder, ny) Ingunn Bruvoll
Eygunn Bardal (nestleder) Marte Aftret
Tommy Borg Sonja Åsvold
Marti Opland
Stig Fiskum 

Fjellstyret Valgt for kommunestyreperioden 2015 - 2019
Fjellstyret
Medlemmer Varamedlemmer (personlig)
Bjørn Inge Ånonli (leder) Ola Kristian Johansen
Vigdis Hjulstad Belbo (nestleder) Line Kolås
Vanja Johannessen Laila Gifstad
Vemund Øwre Gjertsen Hans Erik Sandvik
Kjell Jøran Jåma Hanne Lena Wilks

 


 

Viltnemda Valgt for kommunestyreperioden 2015 - 2019
Viltnemda
Medlemmer Varamedlemmer
Kåre Selliås (leder) Espen Johannessen
Trine Hasvang Vaag (nestleder) Morten Fjerstad
Ole Anton Sjule Vanja Johannessen
Marthe Aas Godejord Vemund Øwre Gjertsen
Siv Østborg Bergljot Søraa

 

 

Forliksråd Valgt for kommunestyreperioden 2015 - 2019
Forliksråd
Medlemmer Varamedlemmer
Stig Fossli Mari Wang Riseth
Møyfrid Skavlan (leder) Brit Formo
Kjell Fjerstad Hallvard Smestad

 

 

Møtefullmektiger forliksrådet Valgt for kommunestyreperioden 2015 - 2019
Møtefullmektiger forliksrådet
Medlemmer
Sissel T. Jørstad
Bente Hojem Dahl
Arve Ingar Hjelde

 

 

Sakkyndig takstnemnd eiendomsskatt Valgt for kommunestyreperioden 2015 - 2019
Sakkyndig takstnemnd eiendomsskatt
Medlem Varamedlem
Lars K. Aasland (leder) Turid Skavlan
Torstein Grande (nestleder) Oddbjørn Tvestad
Inger P. H. Seem Kjell Fjerstad

 

 

Styre Bygdemuseum Valgt for kommunestyreperioden 2015 - 2019
Styre Bygdemuseum
Medlemmer Varamedlemmer
Ina Bostad Bjørg Bostad
Petter Finsås (leder) Ivar Horjem
Magnus Søraa Graven
Niklas Andersson
Ann Marita Brede

 

 

Fast plan- og byggekomitè Valgt for kommunestyreperioden 2015 - 2019
Fast plan- og byggekomitè
Medlem Varamedlem
Ola Ålmo (nestleder) Bauge Steinkjer
Anne Hanem Kristin Nøstvold
Rolf Bratland (leder) Brit Formo

 

 

Hovedutvalg helse og omsorg Valgt for kommunestyreperioden 2015 - 2019
Hovedutvalg helse og omsorg
Medlem Varamedlem
Marte Aftret (nestleder) Laila Gifstad
Leif Erik Fjerstad Bauge Steinkjer
Mari Wang Riseth Odd Markus Lütken
Geir Brede (leder) Ragnar Omli
Vigdis Bakken Anders Mona

 

 

Hovedutvalg oppvekst Valgt for kommunestyreperioden 2015 - 2019
Hovedutvalg oppvekst
Varamedlem
Gunnar Aunsmo
Jon Ivan Selliås
Anita Nyborg
Ragnheid Ona-Hauffen
Møyfrid Skavlan

 

 

Hovedutvalg utvikling Valgt for kommunestyreperioden 2015 - 2019.
Hovedutvalg utvikling
Medlem
Funksjonen ivaretas av formannskapet

 

 

Samarbeidsutvalg Snåsa barnehage Valgt for kommunestyreperioden 2015 - 2019
Samarbeidsutvalg Snåsa barnehage
Medlem Varamedlem
Vemund Gjertsen Mari Wang Riseth

 

 

Samarbeidsutvalg Snåsa skole Valgt for kommunestyreperioden 2015 - 2019
Samarbeidsutvalg Snåsa skole
Medlem Vararepresentant
Ragnheid Ona-Hauffen Vemund Gjertsen

 

 

Samarbeidsutvalg Åarjel-saemiej skuvle Valgt for kommunestyreperioden 2015 - 2019
Samarbeidsutvalg Åarjel-saemiej skuvle
Medlem Vararepresentant
Siv Beate Eggen Ingeborg Berg

 

 

Tilsynsrådet for Sameinternatet Valgt for kommunestyreperioden 2015 - 2019
Tilsynsrådet for Sameinternatet
Medlem Varamedlem
Ingeborg Berg Hallvard Smestad