Nemder, råd og utvalg

Kommunestyret har valgt følgende medlemmer i styrer/nemnder og råd: 

Kontrollutvalget Valgt for kommunestyreperioden 2015 - 2019
Kontrollutvalget
MedlemmerVaramedlemmer
Dagunn Onsaker Moum (leder)Jonny Ånonli
John Kåre Knutsen (nestleder)Elinor Gifstad
Inger LeinGeir Inge Klevmo
Odd Arne Pettersen
Jan Henrik Jørstad

 
 

Eldreråd Valgt for kommunestyreperioden 2015 - 2019
Eldreråd
MedlemmerVaramedlemmer
Jan Heggland (leder)Borgny Holseng
Stig Fossli (nestleder)Kirsten Tørring
Inger Skjemstad
Jan Skavlan
Bodil Landsem

 


 

Funksjonshemmedes råd Valgt for kommunestyreperioden 2015 - 2019
Funksjonshemmedes råd
MedlemmerVaramedlemmer
Marthe Aftret (leder, ny)Ingunn Bruvoll
Eygunn Bardal (nestleder)Marte Aftret
Tommy BorgSonja Åsvold
Marti Opland
Stig Fiskum 

Fjellstyret Valgt for kommunestyreperioden 2015 - 2019
Fjellstyret
MedlemmerVaramedlemmer (personlig)
Bjørn Inge Ånonli (leder)Ola Kristian Johansen
Vigdis Hjulstad Belbo (nestleder)Line Kolås
Vanja JohannessenLaila Gifstad
Vemund Øwre GjertsenHans Erik Sandvik
Kjell Jøran JåmaHanne Lena Wilks

 


 

Viltnemda Valgt for kommunestyreperioden 2015 - 2019
Viltnemda
MedlemmerVaramedlemmer
Kåre Selliås (leder)Espen Johannessen
Trine Hasvang Vaag (nestleder)Morten Fjerstad
Ole Anton SjuleVanja Johannessen
Marthe Aas GodejordVemund Øwre Gjertsen
Siv ØstborgBergljot Søraa

 

 

Forliksråd Valgt for kommunestyreperioden 2015 - 2019
Forliksråd
MedlemmerVaramedlemmer
Stig FossliMari Wang Riseth
Møyfrid Skavlan (leder)Brit Formo
Kjell FjerstadHallvard Smestad

 

 

Møtefullmektiger forliksrådet Valgt for kommunestyreperioden 2015 - 2019
Møtefullmektiger forliksrådet
Medlemmer 
Sissel T. Jørstad
Bente Hojem Dahl
Arve Ingar Hjelde

 

 

Sakkyndig takstnemnd eiendomsskatt Valgt for kommunestyreperioden 2015 - 2019
Sakkyndig takstnemnd eiendomsskatt
MedlemVaramedlem
Lars K. Aasland (leder)Turid Skavlan
Torstein Grande (nestleder)Oddbjørn Tvestad
Inger P. H. SeemKjell Fjerstad

 

 

Styre Bygdemuseum Valgt for kommunestyreperioden 2015 - 2019
Styre Bygdemuseum
MedlemmerVaramedlemmer
Ina BostadBjørg Bostad
Petter Finsås (leder)Ivar Horjem
Magnus Søraa Graven
Niklas Andersson
Ann Marita Brede

 

 

Fast plan- og byggekomitè Valgt for kommunestyreperioden 2015 - 2019
Fast plan- og byggekomitè
MedlemVaramedlem
Ola Ålmo (nestleder)Bauge Steinkjer
Anne HanemKristin Nøstvold
Rolf Bratland (leder)Brit Formo

 

 

Hovedutvalg helse og omsorg Valgt for kommunestyreperioden 2015 - 2019
Hovedutvalg helse og omsorg
MedlemVaramedlem
Marte Aftret (nestleder)Laila Gifstad
Leif Erik FjerstadBauge Steinkjer
Mari Wang RisethOdd Markus Lütken
Geir Brede (leder)Ragnar Omli
Vigdis BakkenAnders Mona

 

 

Hovedutvalg oppvekst Valgt for kommunestyreperioden 2015 - 2019
Hovedutvalg oppvekst
Varamedlem
Gunnar Aunsmo
Jon Ivan Selliås
Anita Nyborg
Ragnheid Ona-Hauffen
Møyfrid Skavlan

 

 

Hovedutvalg utvikling Valgt for kommunestyreperioden 2015 - 2019.
Hovedutvalg utvikling
Medlem
Funksjonen ivaretas av formannskapet

 

 

Samarbeidsutvalg Snåsa barnehage Valgt for kommunestyreperioden 2015 - 2019
Samarbeidsutvalg Snåsa barnehage
MedlemVaramedlem
Vemund GjertsenMari Wang Riseth

 

 

Samarbeidsutvalg Snåsa skole Valgt for kommunestyreperioden 2015 - 2019
Samarbeidsutvalg Snåsa skole
MedlemVararepresentant
Ragnheid Ona-HauffenVemund Gjertsen

 

 

Samarbeidsutvalg Åarjel-saemiej skuvle Valgt for kommunestyreperioden 2015 - 2019
Samarbeidsutvalg Åarjel-saemiej skuvle
MedlemVararepresentant
Siv Beate EggenIngeborg Berg

 

 

Tilsynsrådet for Sameinternatet Valgt for kommunestyreperioden 2015 - 2019
Tilsynsrådet for Sameinternatet
MedlemVaramedlem
Ingeborg BergHallvard Smestad

   

Sist endret 11.10.2018