Ordfører / Varaordfører

Arnt Einar Bardal

(født 1964) er valgt som ny ordfører i Snåsa kommune høsten 2019.
Arnt Einar Bardal representerer Senterpartiet.
I følge kommuneloven skal ordføreren lede møtene i kommunestyret og formannskap. Ordfører har videre møte- og talerett i alle andre kommunale organer, men bare stemmerett og forslagsrett dersom vedkommende er valgt medlem.

 

Rolf Sturla Velde 

er varaordfører i Snåsa kommune, innvalgt i 2019 for Sosialistisk Venstreparti.
Som varaordfører i Snåsa kommune har  Rolf Sturla Velde 20% stilling.