Ordfører / Varaordfører

Tone Våg

(født 1958) er valgt som ny ordfører i Snåsa kommune høsten 2015.
Tone Våg representerer Arbeiderpartiet.


Fra 2003 til 2015 har Tone Våg sittet som kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet.
I følge kommuneloven skal ordføreren lede møtene i kommunestyret og formannskap. Ordfører har videre møte- og talerett i alle andre kommunale organer, men bare stemmerett og forslagsrett dersom vedkommende er valgt medlem.

 

Ola Kristian Johansen 

er varaordfører i Snåsa kommune, innvalgt i 2015 for Sosialistisk Venstreparti.
Som varaordfører i Snåsa kommune har Ola Kristian Johansen 20% stilling. 

Sist endret 16.03.2017

Kontakt

Tone Våg
Ordfører
Ola Kristian Johansen
Varaordfører