Kommunale legat, Snåsa barne- og ungdomsfond.

Pengepung med mynter - Klikk for stort bilde De som ønsker å vite mer om legatene nedenfor kan ta kontakt med ordføreren enten pr. telefon eller mail.

Søknader sendes:
Ordfører
Snåsa kommune
Sørsivegen 6
7760 Snåsa
 

Kommunalt legat for sosiale- og helseformål i Snåsa.

Inntil kr 20.000 av totalkapitalen kan hvert år fordeles til følgende formål:

  1. Til beste for eldre i Snåsa kommune.
  2. Som tilskudd etter økonomisk begrunnet søknad.
  3. Diabetesformål.

Diponeres av eget styre. Utdeling skjer i desember.
Søknadsfrist: 1. november hvert år.

 

Karin og Torbjørn Jørstads gavebrev.

Til ungdom bosatt i Snåsa som ønsker å delta på kurs eller lignende for å lære om musikk eller sang og som ønsker å utdanne seg i en av disse grenene.

Diponeres av eget styre.
Søknadsfrist: 1. november hvert år.

 

Snåsa barne- og ungdomsfond.

Skal støtte barne- og ungdomsmiljø i Snåsa. Positive fritids- og aktivitetstilbud. Fellestiltak.

Disponeres av eget styre.
Ingen søknadsfrist. Behandles etter hvert.

De som ønsker å vite mer om disse legatene for mulig søknad kan ta kontakt med ordføreren, tlf 99582658, mail : ordforer@snasa.kommune.no

Sist endret 24.03.2017

Kontakt

Tone Våg
Ordfører