Valg 2017

valg-logo.gif - Klikk for stort bilde

Stortings- og sametingsvalget 2017 er mandag 11. september.

Manntall.
Stortingsvalget 2017

Du må stå i manntallet hvis du skal stemme ved Stortingsvalget.
Manntallet for Snåsa kommune 2017 legges ut til offentlig ettersyn på følgende steder:
- Snåsa Herredshus, servicetorget
- Snåsa bibliotek
- Coop marked Brede
Manntallet ligger ute fram til og med valgdagen 11.09.17
Dersom navnet ditt ikke står i manntallet som er lagt ut for Stortingsvalget, eller det er andre feil i listene, kan du kreve at valgstyret retter opp feilen, jfr. valglovens § 2-7. Kravet skal være skriftlig og begrunnet og sendes snarest mulig til Valgstyret i Snåsa, Sørsivegen 6, 7760 Snåsa
eller e.post; postmottak@snasa.kommune.no

 

Sametingsvalget 2017

Du må stå i samemanntallet hvis du skal stemme på Sametingsvalget.
Manntallet for Sametingsvalget i Snåsa legges ut til offentlig ettersyn på følgende steder:
- Snåsa Herredshus, servicetorget
- Snåsa bibliotek
- Coop marked Brede
- Saemien Sijte
Manntallet ligger ute til og med valgdagen 11.09.17.
Den som mener at vedkommende selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra Sametingets valgmanntall i Snåsa kommunen, kan kreve at Sametinget retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet og sendes til Sametingets valgnemnd, Avjovargeajdnu 50, 9730 Karasjok
Epost: samediggi@samediggi.no


Forhåndsstemmegivning

Forhåndsstemmegivningen  starter torsdag 10. august og varer tom fredag 8. september. Den foregår på Herredshuset, servicetorget  innenfor ordinær åpningstid (mandag – fredag kl. 08.00 – kl. 15.35).
 

Tidligstemming

Hvis du ikke har anledning til å stemme i den ordinære forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen 11. september 2017 kan du i perioden 3. juli tom 9. august henvende deg til kommunen og avtale tid for å stemme. Tidligstemming foregår på Herredshuset, servicetorget.  Henvendelse om tidligstemming kan gjøres  til  tlf.74138200 eller epostadr: postmottak@snasa.kommune.no
 

Husk legitimasjon!

Uavhengig av når og hvor du ønsker å avlegge stemme er det viktig at stemmottaker kan identifisere deg. Husk derfor å ta med gyldig legitimasjon når du skal avlegge stemme! Gyldig legitimasjon er pass, førerkort, bankkort. Hvis du har fått tilsendt valgkort, bør du ta med dette også, selv om det ikke er noe krav for å få forhåndsstemme.

Sist endret 30.06.2017