Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2019

valg-logo.gif - Klikk for stort bilde

Kommunestyre- og fylkestingsvalget er mandag 9. september.

 

 

 

 

Innkomne listeforslag kommunestyrevalget Snåsa

Følgende valglister har kommet inn til årets kommunestyrevalget i Snåsa:
• Arbeiderpartiet
• Høyre
• Senterpartiet
• SV – Sosialistisk Venstreparti
• Venstre


Her er link til de innkomne listeforslagene


Dette er lister som ikke er endelig godkjente, men er under behandling.
Prosessen er slik at hver enkelt listekandidat har fått henvendelse fra kommunen om at vedkommende står på liste til x parti. Kandidat kan eventuelt søke om fritak. Eventuell søknad om fritak og endelig listeforslag behandles i Valgstyret før 01. juni. Etter dette blir listene offentliggjort på valg.no og lagt ut til offentlig ettersyn på hjemmesiden samt på servicekontoret.

Les mer på valg.no

Sist endret 15.04.2019