Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2019

valg-logo.gif - Klikk for stort bilde

Kommunestyre- og fylkestingsvalget er mandag 9. september.

Fristen for innlevering av listeforslag til høstens kommunestyrevalg var 1. april. Forslagene er godkjent av valgstyret. Her finner du hvilke partier som stiller valgliste ved kommunestyrevalget i Snåsa kommune.

 

Iht. valglovens § 6-8 må klage med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag, fremsettes innen 7 dager etter offentliggjøring av de godkjente valglistene. Klagen sendes Valgstyret i Snåsa, Sørsivegen 6, 7760 Snåsa.


Følgende valglister er godkjent:
- Arbeiderpartiet
- Høyre
- Senterpartiet
- SV – Sosialistisk Venstreparti
- Venstre


Her er link til de godkjente listeforslagene (PDF, 195 kB).

 

Les mer på valg.no

Sist endret 27.05.2019