Valg 2019
Publisert 30.09.2019

Det holdes valg på medlemmer til kommunestyre og fylkesting mandag 9. september 2019.

 

 

Valglokalenes åpningstid er:


Vinje krets:        Kløvertunet, mandag 9. september, kl. 10.00 - 20.00.
Agle krets:          Bergkollen, mandag 9.september, kl. 10.00 - 19.00.
Breide krets:     Breide samfunnshus, mandag 9. september kl. 10.00 - 19.00.

Publisert 11.09.2019

 Fremmøteprosent: 75,8 %

 

Følgende personer er valgt inn i Snåsa kommunestyre for valgperioden 2019 - 2023.

Listene er satt opp i alfabetisk rekkefølge.

Publisert 28.08.2019

Hvis du ikke kan møte frem i stemmelokalet på valgdagen, kan du stemme på forhånd. Du kan forhåndsstemme i den kommunen du selv ønsker fra og med 12. august til og med fredag 6. september.

Publisert 01.07.2019

 

Publisert 01.07.2019

Alle personer med stemmerett og som er registrert som bosatt i Norge, føres automatisk inn i manntallet i den kommune der de var registrert bosatt pr. 30. juni 2019. Du må stå innført i manntallet for å kunne avgi stemme.

Du kan undersøke om du står i manntallet for Snåsa kommune ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 når manntallslistene blir lagt ut til offentlig ettersyn på følgende steder,
- Snåsa Herredshus, Servicekontoret
- Snåsa Bibliotek
- Coop Marked Brede
Manntallet er utlagt i tidsrommet 15/7- 19 fram til og med valgdagen 9/9 -19.

 

 

Publisert 15.04.2019

Kommunestyre- og fylkestingsvalget er mandag 9. september.

Fristen for innlevering av listeforslag til høstens kommunestyrevalg var 1. april. Forslagene er godkjent av valgstyret. Her finner du hvilke partier som stiller valgliste ved kommunestyrevalget i Snåsa kommune.

 

Iht. valglovens § 6-8 må klage med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag, fremsettes innen 7 dager etter offentliggjøring av de godkjente valglistene. Klagen sendes Valgstyret i Snåsa, Sørsivegen 6, 7760 Snåsa.


Følgende valglister er godkjent:
- Arbeiderpartiet
- Høyre
- Senterpartiet
- SV – Sosialistisk Venstreparti
- Venstre


Her er link til de godkjente listeforslagene (PDF, 195 kB).

 

Les mer på valg.no