Her kan du stemme!

Klikk for stort bilde

Det holdes valg på medlemmer til kommunestyre og fylkesting mandag 9. september 2019.

 

 

Valglokalenes åpningstid er:


Vinje krets:        Kløvertunet, mandag 9. september, kl. 10.00 - 20.00.
Agle krets:          Bergkollen, mandag 9.september, kl. 10.00 - 19.00.
Breide krets:     Breide samfunnshus, mandag 9. september kl. 10.00 - 19.00.

 

Stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingvalg:


Stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingvalget har norske statsborgere som oppfyller følgende vilkår:
- vedkommende vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret,
- vedkommende har ikke mistet stemmeretten,
- vedkommende er, eller har noen gang vært folkeregisterført som bosatt i Norge.


I tillegg har personer som ikke er norske statsborgere, men som for øvrig fyller vilkårene ovenfor, stemmerett dersom de:
- har stått innført i folkeregistret som bosatt i Norge de siste 3 årene før valgdagen, eller
- er statsborger i et annet nordisk land og er blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest
  30. juni i valgåret.
For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen.