Formannskap 2019-2023

Formannskap 2019 - 2023
Navn Parti Mobil
Arnt Einar Bardal Senterpartiet 917 90 409
Trine Hasvang Vaag Senterpartiet 456 00 433
Rolf Sturla Velde Sosialistisk Venstreparti 974 10 920
Tone Våg Arbeiderpartiet 995 82 658
Rolf Bratland Arbeiderpartiet 411 04 695
Lars Erik Almo, vara Høyre
Ingeborg Berg, vara Senterpartiet
Anders Linga, vara Senterpartiet
Siv Beate Eggen, vara Sosialistisk venstreparti
Geir Brede, vara Senterpartiet
Ole Sivert Bomo, vara Senterpartiet
Møyfrid Skavlan, vara Senterpartiet
Olav Moe, vara Arbeiderpartiet
Marthe Selliaas, vara Arbeiderpartiet
Jon Martin Seem, vara Arbeiderpartiet