Lillemarka familiebarnehage

Privat barnehage med 5 barnehageplasser i alderen fra 0-5 år.  Åpningstiden har variert fra år til år avhengig av brukernes behov. Barnehagen har stengt 1 uke i vinterferien og 4 uker (29. 30, 31 og 32) i sommerferien.
 
Barnehagen har 1 assistent (eier) og 1 førskolelærer.  Fine turmuligheter med skogen i nærmiljøet som gir fine utfordringer, og blir et viktig ledd i det pedagogiske arbeidet.