Priser barnehage pr.01.08.2019
Priser barnehage pr.01.08.2019
Tilbud Pr. mnd. Matpenger i tillegg
Heldagsplass, 5 d/u 3.040 290
Heldagsplass, 4 d/u 2.432 238
Heldagsplass, 3 d/u 1.824 186
Heldagsplass, 2 d/u 1.216 145
Kjøpedager: kr. 230,- pr. dag 30
Søskenmoderasjon: 30% for 2.barn
Henting etter stengetid: Gebyr kr. 150,- for hvert 15.min. over tiden