Snåsa barnehage avd. Breide

Klikk for stort bilde

Barnehagen ligger i tilknytning til Breide samfunnshus, 8 km. sør for Snåsa sentrum, retning Steinkjer. Lokalene har god plass, lyse oversiktlige rom som er inndelt med «møteplasser» for barna. Avdelingene ligger i samme bygg med felles inngang. Begge avdelingene har tilgang til gym.sal, sløydsal og noe gamle klasserom.

Småbarnsavdelingen Småskogen

er tilrettelagt for de yngste barna når det gjelder rom, leker og utstyr.
 

Storbarnsavdelingen Tuva,

Tur til husmannsplassen Sandmoen - Klikk for stort bildeTur til husmannsplassen Sandmoen Anita Kjensteberg er tilrettelagt for de større barna. Det er kort vei til skogen der det bl.a. er Gapahuk, lysløype, akebakke. Vi har mulighet til å besøke tradisjonsrike plasser som bl.a husmannsplassen Sandmoen, Bredesmoen, Oldernes, Jørstadelva, Finsås, gårdsbruk m.m. Vi har samarbeid med personer i nærmiljøet for tradisjonsformidling mellom generasjoner.
 

 

Grunnbemanning:

  • styrer(barnehagelærer),
  • ped.leder (barnehagelærer)
  • fagarbeider/assistent med 6 barnehageplasser pr.voksen ( 3 barn under 3 år og 6 barn over 3 år).

Åpningstid:

  • Kl.07.00 – 16.30.

  • Barnehagen er åpen hele året med unntak av ukene 28, 29 og 30. 

  • Skoleruta følges så langt som mulig når det gjelder planleggingsdager.  I løpet av barnehageåret skal personalet ha 5 planleggings-/kursdager. Barnehagen er åpen 9,5 t. pr. dag.

  • Barn skal ha 5 ukers ferie til sammen.  Inntil en uke (5 dager) kan tas ut i forbindelse med planleggings-/kursdager. 3 av barnas ferieuker skal være sammenhengende, i perioden 1. juni - nytt barnehageår starter.

  • Barnehagen holder stengt i ukene 28, 29 og 30 og fra og med 24. desember til og med 1. januar.

  • Mandag og tirsdag i påskeuka holder en avdeling åpen ved behov for minst 5 barn, Vinjebakken i oddetallsuker og Breide i partallsår, onsdag i påskeuka er barnehagen stengt.

  • Vedtektene er oppdatert og sist endret 16.05.2017, sak 17/3450 Hovedutvalg / kommunestyre