Snåsa barnehage avd. Breide

Breide barnehage - Klikk for stort bilde

Barnehagen ligger i tilknytning til Breide samfunnshus, 8 km. sør for Snåsa sentrum, retning Steinkjer. Lokalene har god plass, lyse oversiktlige rom som er inndelt med «møteplasser» for barna. Avdelingene ligger i samme bygg med felles inngang. Begge avdelingene har tilgang til gym.sal, sløydsal og noe gamle klasserom.

Småbarnsavdelingen Småskogen

er tilrettelagt for de yngste barna når det gjelder rom, leker og utstyr.
 

Storbarnsavdelingen Tuva,

Tur til husmannsplassen Sandmoen - Klikk for stort bildeTur til husmannsplassen Sandmoen Anita Kjensteberg er tilrettelagt for de større barna. Det er kort vei til skogen der det bl.a. er Gapahuk, lysløype, akebakke. Vi har mulighet til å besøke tradisjonsrike plasser som bl.a husmannsplassen Sandmoen, Bredesmoen, Oldernes, Jørstadelva, Finsås, gårdsbruk m.m. Vi har samarbeid med personer i nærmiljøet for tradisjonsformidling mellom generasjoner.
 

 

 

Grunnbemanning:

  • styrer(barnehagelærer),
  • ped.leder (barnehagelærer)
  • fagarbeider/assistent med 6 barnehageplasser pr.voksen ( 3 barn under 3 år og 6 barn over 3 år).

Åpningstid:

  • kl.7.30 – 16.30, men ta kontakt ved behov for utvidet åpningstid.
    Barnehagen er åpen hele året med unntak av ukene 29 og 30.

 

 

  

Sist endret 06.11.2017

Kontakt

Anita Kjensteberg
Enhetsleder Snåsa barnehage.