Suaja maanagïerte

Suaja maanagierte - Klikk for stort bilde Suaja maanagïerte   er en sørsamisk barnehage for samiske barn i alderen 1-5 år som drives av Snåsa kommune.

Suaja betyr "lunt sted"

Barnehagen er organisert som en enhet sammen med Åarjel-saemiej skuvle og internate og holder til i 1. etasje på skolen.

Barnehagens formål er  utå styrke barnas identitet ved å gi gode utviklings- og aktivitetsmuligheter gjennom aktiv bruk av samisk språk, og gjøre de fortrolig med samisk kultur og tradisjoner. Barnehagen skal være et sted hvor barna får bruke og utvikle samisk, og skal stimulere til en aktiv bruk av samisk. For at barnehagen skal fungere best mulig som en språkstimulerende arena forutsettes det at foreldre/foresatte støtter opp om språkarbeidet utenfor barnehagen. 

 

Barnehagen følger den kommunale barnehageruta, har kommunale betalingssatser og er åpen hele året, med unntak av ukene 29 og 30.


Åpningstider:

07:30 - 16:20

 

Sist endret 30.06.2017

Kontakt

Hans Lindberg
Enhetsleder / Rektor Åarjel-saemiej skuvle
74127035/97978388
Morten Berg
Pedagogisk leder - Suaja maanagierte
74127038/91527650