Suaja maanagïerte

Suaja maanagierte - Klikk for stort bilde Suaja maanagïerte er en sørsamisk barnehage for samiske barn mellom 1-5 år, som drives av Snåsa kommune.
Suaja betyr "lun plass".
Barnehagen er organisert som en enhet i lag med Åarjel-saemiej skuvle og internat og holder til i 1. etasje på skolen.

Barnehagen har som formål å styrke barnas identitet ved å gi barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter gjennom aktivt bruk av det sørsamiske språket og ved å bli fortrolig med samisk kultur og tradisjon. Barnehagen skal være en arena der barna får bruke og utvikle samisk, og den skal aktivt stimulere til bruk av det samiske språk. For at barnehagen skal fungere optimalt som en språkstimulerende instans, forutsettes det at foreldre/foresatte følger opp språkarbeidet utenfor barnehagen.

 

Barnehagen følger den kommunale barnehageruta, har kommunale betalingssatser og er åpen hele året, med unntak av ukene 29 og 30.


Åpningstider:

07:30 - 16:20

 

Sist endret 02.03.2016

Kontakt

Susanna Walkeapää
Enhetsleder / Rektor Åarjel-saemiej skuvle
74127035/97978388
Morten Berg
Pedagogisk leder - Suaja maanagierte
74127038/91527650