Åarjel-saemiej skuvle

Åarjel-saemiej skuvle er en skole for alle samer.  Skolen har en fin beliggenhet ved Snåsavatnet, og i nær tilknytning til Snåsa sentrum. Skolen har også eget internat, slik at elever fra andre kommuner kan bo her gjennom skoleåret.

 

Kart
Åarjel-saemiej skuvle

 

 Kart : Åarjel-saemiej skuvle

 

Adresse:
Ella Holm Bulls veg 61, 7760 SNÅSA

Sist endret 15.08.2017

Kontakt

Hans Lindberg
Enhetsleder / Rektor Åarjel-saemiej skuvle
74127035/97978388