SFO - skolefritidsordning

Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna.

Skolefritidsordningen skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemmede barn skal gis gode utviklingsvilkår. Areal, både ute og inne, er godt egnet for formålet.

SFO for alle barn i 1. – 4. trinn. (1. – 7. trinn for barn med særskilte behov)

 

Åpningstid:

Morgen fra kl 07.30 – 08.50, ettermiddag fra kl 14.40 – 16.15. (fredager fra kl 12.50 – 16.15)

 

Betalingssatser:

Priser SFO fra 01.01.2018
Priser SFO fra 01.01.2018
TilbudPris pr. mnd. 
10 t/ uke996
15 t/uke1.555
Heldagstilbud2.520
Søskenmoderasjon: 30 % fra 2. barn
Søskenmoderasjon: 50 % fra 3. barn
Kjøpedager m/SFO-plass210,- pr.dag
Kjøpedager uten SFO-plass300,- pr. dag

 

Søknadsskjema

Søknadsskjema legges ut i barnehagene og på skolen. Finnes også på hjemmesiden til skolen (se link til høyre under relevant informasjon), eller ved henvendelse skolen.

 

 

 

Sist endret 16.02.2018

Kontakt

Sissel Dyrstad
Konstituert Enhetsleder / rektor