SFO - skolefritidsordning

Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna.

Skolefritidsordningen skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemmede barn skal gis gode utviklingsvilkår. Areal, både ute og inne, er godt egnet for formålet.

SFO for alle barn i 1. – 4. trinn. (1. – 7. trinn for barn med særskilte behov)

 

Åpningstid:

Morgen fra kl 07.30 – 08.50, ettermiddag fra kl 14.40 – 16.15. (fredager fra kl 12.50 – 16.15)

 

Betalingssatser:

Priser SFO fra 01.01.2017
Priser SFO fra 01.01.2017
TilbudPris pr. mnd. 
10 t/ uke980
15 t/uke1.530
Heldagstilbud2.480
Søskenmoderasjon: 30 % fra 2. barn
Søskenmoderasjon: 50 % fra 3. barn

 

Søknadsskjema

Søknadsskjema legges ut i barnehagene og på skolen. Finnes også på hjemmesiden til skolen (se link til høyre under relevant informasjon), eller ved henvendelse skolen.

 

 

 

Sist endret 03.08.2016

Kontakt

Sissel Dyrstad
Assisterende rektor