Språksenteret- Gïelem nastedh

 

Gïelem nastedh er et sørsamiskt språksenter som er organisert under Snåsa kommune

•I 2012 fikk Gïelem nastedh status språksenter

•Språksenterets navn er ”Gïelem nastedh,  som betyr: nøre opp under språket

•Språksenteret har egen finansiering med eget budsjett og aktivitetsplan

•Målet er å bidra til å styrke sørsamisk språk og kultur .

• Vi ordner kurs . Språkbad. Språk—og kulturaktiviteter . Produserer forskjellige materiell på  sørsamisk språk .

 Hjemmeside: www.gielemnastedh.no

 

Kart
Gilstad

 

 

 

Kontakt

Hanne-Lena Wilks
Daglig leder Språksenteret Gielem nastedh