Ansattoversikt


Familiesentralen

Ansatte i avdelingen Familiesentralen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder Familiesentralen 74 13 83 05 995 86 029 ragnhild.moum.agle@snasa.kommune.no
Sosialkonsulent NAV 55 55 33 33

Flyktningetjenesten

Ansatte i avdelingen Flyktningetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Programrådgiver 481 02 785 Siv.Eggen@snasa.kommune.no
Programrådgiver 74 13 82 35 934 18 079 Yngve.Halse@snasa.kommune.no
Flyktningkonsulent 74 13 82 38 414 88 056 ragnheid.ona-hauffen@snasa.kommune.no

Folkehelse og friskliv

Ansatte i avdelingen Folkehelse og friskliv
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Folkehelsekoordinator 74 13 83 25 970 81 569 Eirin.Hermansen@snasa.kommune.no

Fysikalsk avdeling

Ansatte i avdelingen Fysikalsk avdeling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fysioterapeut - driftsavtale 74138361/97937161 979 37 161 aud.aunvold@ntebb.no
Fysioterapeut - driftsavtale 906 00 043 fysio3t@hotmail.com

Øystein holder til på Snåsa treningssenter.

Prosjekt - rehabilitering 74138286/91722046 414 97 310 klara.andrea.pettersen@snasa.kommune.no
Fysioterapeut - kommunal 74138359/41082746 410 82 746 inga.lill.viem@snasa.kommune.no
Ergoterapeut - kommunal 74138360/41497310 414 97 310 synnove.vold@snasa.kommune.no

Vikar for Klara Pettersen

Hovteigen bofellesskap

Ansatte i avdelingen Hovteigen bofellesskap
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder 74 15 16 12 ingrid.aasum@snasa.kommune.no

Indre Namdal Barnevernstjeneste

Ansatte i avdelingen Indre Namdal Barnevernstjeneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
910 02 990 anne.leksas@grong.kommune.no

Kultur

Ansatte i avdelingen Kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor Snåsa Kulturskole 917 90 427 liv.gasmo@snasa.kommune.no
Fritidsleder 997 04 718
Biblioteksjef 74 12 70 65 biblioteket@snasa.kommune.no
Enhetsleder kultur 74138236/92436709 kristin.ostgard@snasa.kommune.no

Lillemarka familiebarnehage

Ansatte i avdelingen Lillemarka familiebarnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Eier Lillemarka familiebarnehage 950 54 047 lillmark@online.no

Migrasjonshelsetjeneste

Ansatte i avdelingen Migrasjonshelsetjeneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helsesøster 74 13 83 05 995 86 029 ragnhild.moum.agle@snasa.kommune.no
Lege 74 13 83 50 Ulf.Seljelid@snasa.kommune.no

Politisk

Ansatte i avdelingen Politisk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Varaordfører 414 34 174 olakristianj@gmail.com
Ordfører 74 13 82 05 995 82 658 tone.vag@snasa.kommune.no

Psykisk helse og rus

Ansatte i avdelingen Psykisk helse og rus
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Psykiatrisk sykepleier 74 13 82 88 916 45 881 siv.anita.asum@snasa.kommune.no
Enhetsleder familiesentralen / Psyk. sykepleier 74 13 83 05 995 86 029 ragnhild.moum.agle@snasa.kommune.no
Prosjektleder Rus 74 13 82 87 905 03 861 kari.helene.alstad@snasa.kommune.no
Koordinator for barn og unge 74 13 82 85 995 41 125 unn.kristin.vedal@snasa.kommune.no
SANKS - Fysioterapeut 902 02 065

Renovasjon

Ansatte i avdelingen Renovasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
74 16 52 66 renovasjon@steinkjer.kommune.no

Samisk enhet

Ansatte i avdelingen Samisk enhet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vaktrom 74 12 70 51
Pedagogisk leder - Suaja maanagierte 74127038/91527650 morten.berg@snasa.kommune.no
Internatleder 74 12 70 45 per.eggen@snasa.kommune.no
Vaktmester 74 12 70 48 917 27 997 stig.fiskum@snasa.kommune.no
Enhetsleder / Rektor Åarjel-saemiej skuvle 74127035/97978388 979 78 388 Hans.Lindberg@snasa.kommune.no
(sørsamisk barnehage) 74 12 70 38
(sørsamisk grunnskole) 74 12 70 35

Sentraladministrasjon

Ansatte i avdelingen Sentraladministrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sekretær /Arkivansvarlig 74 13 82 33 930 40 338 rigmor.binde@snasa.kommune.no

Jobber 50 % stilling

Sekretær 74 13 82 01 482 31 986 sonja.irene.bostad@snasa.kommune.no

Jobber mandag, halv tirsdag og torsdag (50 % stilling)

Kommunalsjef helse, pleie-og omsorg 74 13 83 02 901 15 619 ester.bronstad@snasa.kommune.no
Enhetsleder org. og personal / personalleder 74 13 82 07 995 24 286 elin.bye@snasa.kommune.no
Rådmann 74 13 82 04 482 46 507 truls.eggen@snasa.kommune.no
Politisk sekretær 74 13 82 03 905 13 781 halvard.engstrom@snasa.kommune.no
Sekretær 74 13 82 02 936 22 781 karin.hegland@snasa.kommune.no
IKT-konsulent 993 07 940 lars.holmberg@snasa.kommune.no
Sekretær /Arkivansvarlig 74 13 82 33 Bjornar.Moe@snasa.kommune.no

Jobber 50 % stilling

Økonomisjef 74138214/41236876 412 36 876 kurt.moen@snasa.kommune.no
Sekretær oppvekst 74 13 82 32 950 54 392 liv.ella.omli@snasa.kommune.no
74 13 82 00 950 09 662 postmottak@snasa.kommune.no
Sekretær 74 13 82 06 456 14 083 evy.anita.stensen@snasa.kommune.no
Kommunalsjef oppvekst 74 13 82 31 994 56 272 Roger.Sathre@snasa.kommune.no
Sekretær 74 13 82 33 951 73 858 tone.oyen@snasa.kommune.no

Jobber halv tirsdag, ondag og fredag (50 % stilling)

Snåsa barnehage

Ansatte i avdelingen Snåsa barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrer Vinjebakken barnehage 74 12 70 64 918 34 009 Monika.Aasvold@snasa.kommune.no
Vinjebakken 74 12 70 59
Enhetsleder Snåsa barnehage. 74 12 70 25 970 78 208 anita.kjensteberg@snasa.kommune.no

Styrer Breide barnehage

Vaktmester 948 69 836 kjell.bjornar.tyldum@snasa.kommune.no

Snåsa helsestasjon

Ansatte i avdelingen Snåsa helsestasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helsesøster 74138356/91853087 tone.lise.opheim@snaasa-kommune.nhn.no
Helsestasjonslege 74 13 83 58
Jordmor 74 13 83 58 anne.judith.skarland@hoylandet.kommune.no

Kontordager i januar 2018:

Onsdag 3.jan

Torsdag11.jan

Mandag 15.jan

Torsdag25.jan

 

Sykepleier 74 13 83 58

Jobber:

Mandag og onsdag

Snåsa Tannklinikk

Ansatte i avdelingen Snåsa Tannklinikk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Tannlege 74 15 11 25 Snasa.tannklinikk@ntfk.no

Åpningstider:

Hverdager 08.00 - 15.30

Sørsamisk språk og kultur

Ansatte i avdelingen Sørsamisk språk og kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder Sørsamisk språk og kultur 962 28 758 inger.eira-ahren@snasa.kommune.no
Språkkonsulent 918 32 151 sara.marja.magga@snasa.kommune.no
Kurs- og aktivitetsleder 948 44 401 britt.sparrock@snasa.kommune.no
Daglig leder Språksenteret Gielem nastedh 919 15 182 Hanne-Lena.Wilks@snasa.kommune.no