Ansattoversikt


Familiesentralen

Ansatte i avdelingen Familiesentralen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef helse, pleie og omsorg 74 13 83 02 901 15 619 ester.bronstad@snasa.kommune.no
Sosialkonsulent NAV 55 55 33 33 Ane.Smestad@snasa.kommune.no

Flyktningetjenesten

Ansatte i avdelingen Flyktningetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Programrådgiver 481 02 785 Siv.Eggen@snasa.kommune.no
Programrådgiver 74 13 82 35 934 18 079 Yngve.Halse@snasa.kommune.no
Flyktningkonsulent 74 13 82 38 414 88 056 ragnheid.ona-hauffen@snasa.kommune.no

Folkehelse og friskliv

Ansatte i avdelingen Folkehelse og friskliv
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Koordinator for folkehelse og friskliv 74 13 83 25 951 70 113 bodil.klev.urstad@snasa.kommune.no

Fysikalsk avdeling

Ansatte i avdelingen Fysikalsk avdeling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fysioterapeut - driftsavtale 74138361/97937161 979 37 161 aud.aunvold@ntebb.no
Fysioterapeut - driftsavtale 906 00 043 fysio3t@hotmail.com

Øystein holder til på Snåsa treningssenter.

Ergoterapeut - kommunal 74138360/41497310 414 97 310 klara.andrea.pettersen@snasa.kommune.no
Fysioterapeut - kommunal 74138359/41082746 410 82 746 inga.lill.viem@snasa.kommune.no

Hjemmetjenestene

Ansatte i avdelingen Hjemmetjenestene
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
74 13 83 70
Avd.leder hjemmetjenesten 74 13 83 70 anne.hanem@snasa.kommune.no
Enhetsleder / Pleie- og omsorgsleder 74 13 83 71 976 80 504 mimi.jorstad@snasa.kommune.no
Vaktmester 928 35 459 bjorn.myran@snasa.kommune.no
Avd.leder hjemmetjenesten / Kreftsykepleier 74 13 83 70 kristin.nostvold@snasa.kommune.no
Koordinator funksjonshemmede barn og unge 74 13 83 69 sonja.asvold@snasa.kommune.no

Hovteigen bofellesskap

Ansatte i avdelingen Hovteigen bofellesskap
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder 74 15 16 12 ingrid.aasum@snasa.kommune.no

Indre Namdal Barnevernstjeneste

Ansatte i avdelingen Indre Namdal Barnevernstjeneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
910 02 990 anne.leksas@grong.kommune.no

Kultur

Ansatte i avdelingen Kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor Snåsa Kulturskole 917 90 427 liv.gasmo@snasa.kommune.no
MOT-koordinator / ungdomsleder 410 82 745 bjorn.ness@snasa.kommune.no
Fritidsleder 997 04 718
Biblioteksjef 74 12 70 65 biblioteket@snasa.kommune.no
Enhetsleder kultur 74138236/92436709 kristin.ostgard@snasa.kommune.no

Lillemarka familiebarnehage

Ansatte i avdelingen Lillemarka familiebarnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Eier Lillemarka familiebarnehage 950 54 047 lillmark@online.no

Politisk

Ansatte i avdelingen Politisk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Varaordfører 414 34 174 olakristianj@gmail.com
Ordfører 74 13 82 05 995 82 658 tone.vag@snasa.kommune.no

Psykisk helse og rus

Ansatte i avdelingen Psykisk helse og rus
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Psykiatrisk sykepleier 74 13 82 88 916 45 881 siv.anita.asum@snasa.kommune.no
Prosjektleder Rus 74 13 82 87 905 03 861 kari.helene.alstad@snasa.kommune.no
Koordinator for barn og unge 74 13 82 85 995 41 125 unn.kristin.vedal@snasa.kommune.no

Renovasjon

Ansatte i avdelingen Renovasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
74 16 52 66 renovasjon@steinkjer.kommune.no

Samisk enhet

Ansatte i avdelingen Samisk enhet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vaktrom 74 12 70 51
Pedagogisk leder - Suaja maanagierte 74127038/91527650 morten.berg@snasa.kommune.no
Internatleder 74 12 70 45 per.eggen@snasa.kommune.no
Vaktmester 74 12 70 48 917 27 997 stig.fiskum@snasa.kommune.no
(sørsamisk barnehage) 74 12 70 38
(sørsamisk grunnskole) 74 12 70 35
Enhetsleder / Rektor Åarjel-saemiej skuvle 74127035/97978388 979 78 388 Susanna.Valkeapaa@snasa.kommune.no

Snåsa barnehage

Ansatte i avdelingen Snåsa barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vinjebakken 74 12 70 59
Konstituert enhetsleder Snåsa barnehage. 74 12 70 25 970 78 208 anita.kjensteberg@snasa.kommune.no

Styrer Breide barnehage

Styrer avd. Vinjebakken barnehage 74 12 70 64 950 54 392 liv.ella.omli@snasa.kommune.no

Snåsa Tannklinikk

Ansatte i avdelingen Snåsa Tannklinikk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Tannlege 74 15 11 25 Snasa.tannklinikk@ntfk.no

Åpningstider:

Hverdager 08.00 - 15.30

Snåsa voksenopplæring

Ansatte i avdelingen Snåsa voksenopplæring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer Voksenopplæring 990 14 985 Line.Hansen@snasa.kommune.no
Lærer Voksenopplæring 900 39 996 Torhild.Holseng@snasa.kommune.no
Rektor, kontor 74 12 70 16 481 00 208 monica.lundheim@snasa.kommune.no
Lærer Voksenopplæring 936 67 258 mona.skaget@snasa.kommune.no
Arbeidsrom 74 12 70 17

Sørsamisk språk og kultur

Ansatte i avdelingen Sørsamisk språk og kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder Sørsamisk språk og kultur 962 28 758 inger.eira-ahren@snasa.kommune.no
Samisk språkkonsulent 908 76 248 sara.marja.magga@snasa.kommune.no
Kurs- og aktivitetsleder
Daglig leder Språksenteret Gielem nastedh 919 15 182 Hanne-Lena.Wilks@snasa.kommune.no