Ansattoversikt


Familiesentralen

Ansatte i avdelingen Familiesentralen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder Familiesentralen 74 13 83 05 995 86 029 ragnhild.moum.agle@snasa.kommune.no
Kreftkoordinator 969 40 587 May.Britt.Asp@steinkjer.kommune.no

Kreftkoordinator for kommunene Snåsa, Steinkjer, Verran og Inderøy

Flyktningetjenesten

Ansatte i avdelingen Flyktningetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Programrådgiver 481 02 785 Siv.Eggen@snasa.kommune.no
Flyktningkonsulent 74 13 82 38 414 88 056 ragnheid.ona-hauffen@snasa.kommune.no

Fysikalsk avdeling

Ansatte i avdelingen Fysikalsk avdeling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fysioterapeut - driftsavtale 74138361/97937161 979 37 161 aud.aunvold@ntebb.no
Fysioterapeut - driftsavtale 906 00 043 fysio3t@hotmail.com

Øystein holder til på Snåsa treningssenter.

Prosjekt - rehabilitering 74 13 82 86 414 97 310 klara.andrea.pettersen@snasa.kommune.no
Fysioterapeut - kommunal 74138359/41082746 410 82 746 inga.lill.viem@snasa.kommune.no

Hovteigen bofellesskap

Ansatte i avdelingen Hovteigen bofellesskap
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder 74 15 16 12 ingrid.aasum@snasa.kommune.no

Indre Namdal Barnevernstjeneste

Ansatte i avdelingen Indre Namdal Barnevernstjeneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
910 02 990 anne.leksas@grong.kommune.no

Lillemarka familiebarnehage

Ansatte i avdelingen Lillemarka familiebarnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Eier Lillemarka familiebarnehage 950 54 047 lillmark@online.no

Migrasjonshelsetjeneste

Ansatte i avdelingen Migrasjonshelsetjeneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lege 74 13 83 50 Ulf.Seljelid@snasa.kommune.no
Sykepleier 74 13 83 50 480 99 857 Anna.Cicilie.Somby@snasa.kommune.no

Politisk

Ansatte i avdelingen Politisk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Varaordfører 414 34 174 olakristianj@gmail.com
Ordfører 74 13 82 05 995 82 658 tone.vag@snasa.kommune.no

Psykisk helse og rus

Ansatte i avdelingen Psykisk helse og rus
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Psykiatrisk sykepleier 74 13 82 88 916 45 881 siv.anita.asum@snasa.kommune.no
Enhetsleder familiesentralen / Psyk. sykepleier 74 13 83 05 995 86 029 ragnhild.moum.agle@snasa.kommune.no
Erfaringskonsulent 975 48 239 Arnhild.Bronstad@snasa.kommune.no
Spesialsykepleier Rus 74 13 82 87 905 03 861 Mari.Riseth@snasa.kommune.no
Psykisk helsearbeider for barn og unge 74 13 82 85 995 41 125 unn.kristin.vedal@snasa.kommune.no
SANKS - Fysioterapeut 902 02 065

Renovasjon

Ansatte i avdelingen Renovasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
74 16 52 66 renovasjon@steinkjer.kommune.no

Samisk enhet

Ansatte i avdelingen Samisk enhet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vaktrom 74 12 70 51
Pedagogisk leder - Suaja maanagierte 74127038/91527650 morten.berg@snasa.kommune.no
Vaktmester 74 12 70 48 917 27 997 stig.fiskum@snasa.kommune.no
Enhetsleder / Rektor Åarjel-saemiej skuvle 74127035/97978388 979 78 388 Hans.Lindberg@snasa.kommune.no
(sørsamisk barnehage) 74 12 70 38
(sørsamisk grunnskole) 74 12 70 35

Snåsa barnehage

Ansatte i avdelingen Snåsa barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vinjebakken 74 12 70 59
Enhetsleder Snåsa barnehage. 74 12 70 25 970 78 208 anita.kjensteberg@snasa.kommune.no

Styrer Breide barnehage

Styrer Vinjebakken barnehage 74 12 70 64 932 89 476 Ingunn.Smali@snasa.kommune.no
Vaktmester 948 69 836 kjell.bjornar.tyldum@snasa.kommune.no

Snåsa Tannklinikk

Ansatte i avdelingen Snåsa Tannklinikk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Tannlege 74 15 11 25 Snasa.tannklinikk@ntfk.no

Åpningstider:

Hverdager 08.00 - 15.30

Sørsamisk språk og kultur

Ansatte i avdelingen Sørsamisk språk og kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Prosjektleder på prosjektet Gïeleviehkie 901 29 337 Kattis.Blind@snasa.kommune.no
Enhetsleder Sørsamisk språk og kultur 962 28 758 inger.eira-ahren@snasa.kommune.no
Kurs- og aktivitetsleder 948 44 401 Britt.Sparrock@snasa.kommune.no
Kurs- og aktivitetsleder 908 76 248 eva.wilks@snasa.kommune.no
Daglig leder Språksenteret Gielem nastedh 919 15 182 Hanne-Lena.Wilks@snasa.kommune.no

Utviklingsenheten: Kultur

Ansatte i avdelingen Utviklingsenheten: Kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor Snåsa Kulturskole 917 90 427 liv.gasmo@snasa.kommune.no
Fritidsklubbleder 410 82 745 bjorn.ness@snasa.kommune.no
Fritidsklubbleder 997 04 718
Biblioteksjef 74 12 70 65 biblioteket@snasa.kommune.no
Rådgiver kultur 74138236/92436709 kristin.ostgard@snasa.kommune.no

Utviklingsenheten: Landbruk / næring

Ansatte i avdelingen Utviklingsenheten: Landbruk / næring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Plankonsulent for N-Tr.lag reinbeitedistrikt 416 08 487 416 08 487 svein.bjork@snasa.kommune.no

Prosjektstilling 2019 - 2021

Jordbrukssjef 74 13 82 71 977 90 119 lars.lysberg@snasa.kommune.no
Rådgiver skog og utmark 74 13 82 76 971 15 351 solfrid.lovhaugen@snasa.kommune.no
Rådgiver landbruk 74 13 82 72 bjorn.ness@snasa.kommune.no

40 % stilling

Næringssjef 900 16 662 hallvard.sandnes@snasa.kommune.no