Priser og gebyrer

Priser vann og avløp pr. 01.01.2024

Priser vann og avløp pr. 01.01.2024
Type Vann inkl.moms Avløp inkl. moms Slam fra slamavskiller inkl. moms
Engangsgebyr for tilknytning 6.902 6.903
Abonnementsgebyr næring og bolig 5.877 4.871
Stipulert forbruksgebyr pr.m3 27,31 35,80
Målt forbruksgebyr t.o.m 25 mm 255
Målt forbruksgebyr 26 - 50 mm 513
Målt forbruksgebyr 51 - 150 mm 1023
Tømmegebyr for bolig inntil 5 m3 4.229
Tømmegebyr for bolig over 5 m3 pr m3 714
Tømmegebyr for fritidsbolig inntil 5 m3 1410
Tømmegebyr for fritidsbolig over 5 m3 pr m3 244

Slam: Tømming av slam fra slamavskiller - priser pr. 01.01.2024

Slam: Tømming av slam fra slamavskiller - priser pr. 01.01.2024
Tømming Bolig inkl.moms Fritidsbolig inkl.moms
Slamtømming 0-5 m3 - pr. tømming 4.229 1.410
Slamtømming over 5 m3 - pr. m3 714 244