Priser og gebyrer

Priser vann og avløp pr. 01.01.2023

Priser vann og avløp pr. 01.01.2023
Type Vann inkl.moms Avløp inkl. moms Slam fra slamavskiller inkl. moms
Engangsgebyr for tilknytning 6.681 6.683
Abonnementsgebyr næring og bolig 5.570 4.617
Stipulert forbruksgebyr pr.m3 25,89 33,94
Målt forbruksgebyr t.o.m 25 mm 247
Målt forbruksgebyr 26 - 50 mm 497
Målt forbruksgebyr 51 - 150 mm 990
Tømmegebyr for bolig inntil 5 m3 4.094
Tømmegebyr for bolig over 5 m3 pr m3 692
Tømmegebyr for fritidsbolig inntil 5 m3 1.365
Tømmegebyr for fritidsbolig over 5 m3 pr m3 236

Slam: Tømming av slam fra slamavskiller - priser pr. 01.01.2023

Slam: Tømming av slam fra slamavskiller - priser pr. 01.01.2023
Tømming Bolig inkl.moms Fritidsbolig inkl.moms
Slamtømming 0-5 m3 - pr. tømming 4.094 1.365
Slamtømming over 5 m3 - pr. m3 692 236