Snåsa barnehage

har to avdelinger: Vinjebakken barnehage og Breide barnehage.

 • Barnehagens pedagogiske plattform er leik og voksenrollen.
 • Det er satt av mye tid til leik og avdelingene er organisert med flere møteplasser for leik. 
 • Personalet har felles kursing og tema om relasjonskompetanse, voksenrollen og lekens verdi.
 • Det er fine uteområder rundt avdelingene som er daglig i bruk, en dag i uka er turdag.
 • Barna har et smøremåltid i barnehagen, hjembakt brød hentes fra kjøkkenet på sykeheimen. En dag i uken er det varmlunsj.
 • Nest eldste barnegruppa samarbeider som livsglede barnehage med sykeheimen en gang i måneden.

Grunnbemanning:

Vi følger pedagognormen (14 plasser pr.pedagog og 6 plasser pr.personal)

Åpningstid:

 • Kl 06.45 - 16.30 (avd. Vinjebakken)
 • Kl.07.00 – 16.30 (avd. Breide)
 • Barnehagen er åpen hele året med unntak av ukene 28, 29 og 30.
 • Skoleruta følges så langt som mulig når det gjelder planleggingsdager.  I løpet av barnehageåret skal personalet ha 5 planleggings-/kursdager. Barn skal ha 5 ukers ferie til sammen.  Inntil en uke (5 dager) kan tas ut i forbindelse med planleggings-/kursdager. 3 av barnas ferieuker skal være sammenhengende, i perioden 1. juni - nytt barnehageår starter.
 • Barnehagen holder stengt i ukene 28, 29 og 30 og fra og med 24. desember til og med 1. januar.
 • Mandag og tirsdag i påskeuka holder en avdeling åpen ved behov for minst 5 barn, Vinjebakken i oddetallsuker og Breide i partallsår, onsdag i påskeuka er barnehagen stengt.

Suaja Maanagierte

 

Video fra Suaja Maanagierte

 

 

Avd. Vinjebakken 

Barnehagen ligger i gangavstand i forhold til Snåsa sentrum og skole. Barnehagen ble bygd i 1995 og har fine avdelinger og ett uteområde som er stort og variert. Vi ligger nært skog, skole, gymsal, idrettsanlegg og andre områder som vi kan bruke i det daglige. 

 

 

 

Barnehagen har tre grupper: 

 • Blåveisa er tilpasset for å ta imot barn i alderen 0 til 5 år.
 • Kvitveisa fra 3-5 år.
 • Smørblomsten er tilpasset de yngste barna.

Video fra Vinjebakken

Adresse:

Snåsa barnehage
Avd. Vinjebakken
Vinjevegen 13
7760 Snåsa

 

 Avd. Breide

Anita Kjensteberg Barnehagen ligger i tilknytning til Breide samfunnshus, 8 km. sør for Snåsa sentrum, retning Steinkjer. Avdelingene ligger i samme bygg med felles inngang. Begge avdelingene har tilgang til gym.sal, sløydsal og noe gamle klasserom. 

 

 

 

Barnehagen har to grupper:

 • Tuva tilpasset de mellomste og eldste barna
 • Småskogen er tilpasset de yngste barna

I tillegg har klasserom 1 vært i bruk for gruppedeling når det har vært store barnegrupper. 

• Vedtektene er oppdatert og sist endret 16.05.2017, sak 17/3450 Hovedutvalg / kommunestyre. (PDF, 131 kB)

Video fra Breide

Adresse:

Snåsa barnehage
Avd. Breide
Imsdalsvegen18
7760 SNÅSA