Skolefritidsordning (SFO)

SFO legger til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter. Skolefritidsordningen er tilknyttet skolen.

SFO-plass

Her kan du søke om ny plass, endre oppholdstid, eller si opp SFO-plassen din. Søknadsfrist er 10. mars

Søk SFO-plass

Åpningstider

SFO har ordinær åpningstid fra 07.30-16.15.
Det kan tilbys utvidet åpningstid fra 06.45-16.45 – etter avtale. Dette avtales senest klokka
14.00 dagen før med SFO-leder (personalet)

Priser

SFO priser fra 01.08.22
Trinn Tilbud Merknad Pris pr. mnd.
1. 10 t/ uke Hele tilbudet er gratis 0,-
1. 15 t/uke 12 timer er gratis. Betaling for 3 timer i uka 386,-
1. Heldagstilbud 12 timer er gratis. Betaling for resten av tilbudet 973,-
2. - 4. 10 timer pr. uke 1020,-
15 timer pr. uke 1610,-
Heldagsilbud 2605,-
1. - 4. Elever med særskilte behov Følger sats på trinn
5. - 7. Elever med særskilte behov Gratis 0,-
Søskenmoderasjon, 30 % Fra barn nr. 2
Søskenmoderasjon, 50 % Fra barn nr. 3

Redusert foreldrebetaling

Se mer om redusert foreldrebetaling

Eierforhold/ forvaltning:

SFO eies og drives av Snåsa kommune og er organisert innenfor resultatenheten oppvekst.
For tiden felles for Åarjel-saemiej skuvle og Snåsa skole i Snåsa skole sine lokaler.

Vedtekter

Les Snåsa kommunes vedtekter for Skole- og fritidsordningen (PDF, 188 kB)