Informasjon om Koronavirus i Snåsa kommune

Klikk på knappen for mer informasjon     Koronavijruse

  • Koronatelefon - mobilnr.   47703861   Hverdager: kl 08.15 - 11.00 og kl 12.15 – 14.00.                                                                                            Helg:   kl 11.00 - 13.00

  • Finn link til elektronisk timebestilling

  • Telefon vedr. vaksinering: 91853087, gjelder kun informasjon, ikke timebestilling pr. i dag. 

  • Teststasjon Steinkjer:        47790683

Hvordan bruke søknadsportalen?

Hvordan bruke søknadsportalen?

I søknadsportalen for SFO og barnehage kan du:

  • søke om ny SFO- eller barnehageplass
  • søke om endring av oppholdstid
  • søke om overflytting av barnehageplass
  • oppsigelse av plass
  • Legge til og endre foresatte og relasjoner til barnet

Til søknadsportalen

Til toppen