Hvordan bruke søknadsportalen?

Hvordan bruke søknadsportalen?

I søknadsportalen for SFO og barnehage kan du:

  • søke om ny SFO- eller barnehageplass
  • søke om endring av oppholdstid
  • søke om overflytting av barnehageplass
  • oppsigelse av plass
  • Legge til og endre foresatte og relasjoner til barnet

Til søknadsportalen

Til toppen