Inn-Trøndelag barneverntjeneste og Inn-Trøndelag PPT

Inn-Trøndelag barneverntjeneste og Inn-Trøndelag PPT

Felles interkommunal barneverntjeneste og pedagogisk psykologisk tjeneste Steinkjer og Snåsa fra 01.01.2021.

Tjenestenes hovedkontor ligger i Steinkjer, der barneverntjenesten er lokalisert i Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus.
PPT er lokalisert på Steinkjer Rådhus. 

Informasjon om barnevernet:

Mottak av nye henvendelser/bekymringsmeldinger:  på dagtid 09:00- 15:00  tlf 976 24 789 
Andre henvendelser:    Via servicetorget på     tlf 741 69 000
Etter kontortid:               Barnevernvakta           tlf 489 55 599

Hjemmeside:

Steinkjer kommune

Besøksadresse:

Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus,
Seilmakergata 10,
7725 Steinkjer

Postadresse:  

Steinkjer kommune, barneverntjenesten,
postboks 2530,
7729 Steinkjer


Informasjon om PPT:

Telefonhenvendelser kan gjøres til servicetorget, enhetsleder, den enkelte saksbehandler, merkantil eller teamledere. 
Servicetorget:                  tlf 741 69 000
Merkantil:                         tlf 404 01295
Teamleder førskole:         tlf 458 76330
Teamleder grunnskole:    tlf 969 40309
Enhetsleder:                    tlf 902 09116

Hjemmeside:

Steinkjer kommune

Besøksadresse:         

Rådhuset,
Kongensgt.39,
7713 Steinkjer

Postadresse:        

Steinkjer kommune, Inn-Trøndelag PPT,
postboks 2530,
7729 Steinkjer

Til toppen