Skolerute - ferie og fridager 2022-2023

Skolerute - ferie og fridager 2022-2023

Her finner du oversikt over alle ferie- og fridager for 1. - 10. trinn skoleåret 2022 - 2023

Ferie og fridager i skolen 2022-2023
Fridager / Hendelser Dato
Skolestart Torsdag 18. august
Høstferie 10. - 14. oktober
Planleggingsdag Onsdag 30. november
Juleferie 22. desember - 2. januar
Vinterferie 20. - 24. februar
Planleggingsdag Fredag 17. mars
Påskeferie 3. - 10. april
Fridager i mai 1., 17., 18., 19., og 29. mai
Siste skoledag 22. juni
Til toppen