Skolestart - automatisk innmelding

Skolestart - automatisk innmelding

Kommunen vil i løpet av november 2020 endre sitt system for innskriving av elever.

Det blir et digitalt skoleopptak basert på folkeregisteret og barnehage. Elevene blir automatisk innmeldt til skolen og dere foreldre får beskjed om innmeldingen via digital postkasse.

Dere må deretter inn i det nye systemet for å takke ja eller nei til plassen. Lenke vil komme innmeldingsbrevet. Takker man nei, må dette begrunnes med enten flytting eller at eleven har plass på privatskole.

Til toppen