Voksenopplæring

Voksenopplæring

Snåsa voksenopplæring holder til på gamle Vinje skole. 
I dette skoleåret har vi elever på grunnskoleopplæring og arbeidsrettet norsk.
Snåsa voksenopplæring er en avdeling av Snåsa skole og har samme administrasjon og organisasjon.

Til toppen