Informasjon om Koronavirus i Snåsa kommune

Klikk på knappen for mer informasjon     Koronavijruse

  • Koronatelefon - mobilnr.   47703861 (Hverdager kl 08.30 - 11.00 og kl 12.15 – 15.00)

  • Telefon vedr. vaksinering: 91853087, gjelder kun informasjon, ikke timebestilling pr. i dag. 

  • Teststasjon Steinkjer:        47790683

Skolefritidsordning (SFO)

Skolefritidsordning (SFO)

Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna.

Skolefritidsordningen skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemmede barn skal gis gode utviklingsvilkår. Areal, både ute og inne, er godt egnet for formålet.

SFO for alle barn i 1. – 4. trinn. (1. – 7. trinn for barn med særskilte behov)

Skolen har egen hjemmeside

Kontaktinformasjon ansatte ved Snåsa skole​​​​​​​

SFO priser fra 01.01.21
Tilbud Pris pr. mnd.
10 t/ uke 1.020
15 t/uke 1.610
Heldagstilbud 2.605
Søskenmoderasjon: 30 % fra 2. barn
Søskenmoderasjon: 50 % fra 3. barn
Kjøpedager m/SFO-plass 220 pr. dag
Kjøpedager uten SFO-plass 315 pr. dag

 

Til toppen