Informasjon om Koronavirus i Snåsa kommune

Klikk på knappen for mer informasjon     Koronavijruse

 • Koronatelefon - mobilnr.   47703861 (Hverdager kl 08.30 - 11.00 og kl 12.15 – 15.00)
  Finn link til elektronisk timebestilling

 • Telefon vedr. vaksinering: 91853087, gjelder kun informasjon, ikke timebestilling pr. i dag. 

 • Teststasjon Steinkjer:        47790683

Gjenbrukstorget på Semsøra

Gjenbrukstorget på Semsøra

Renovasjonsbil - Klikk for stort bilde

 

 

 

Tømmeplan 2021

Husholdningsrenovasjon er en lovpålagt kommunal tjeneste. Steinkjer og Snåsa har etablert kommunalt samarbeid hvor Steinkjer kommune driver en felles renovasjons-ordning for husholdningene i begge kommunene.

Gjenbrukstorget på Semsøra

På Gjenbrukstorget på Semsøra kan du levere de fleste typer avfall fra husholdning. Det meste av avfallet går til gjenvinning.

 • Rene, sorterte fraksjoner kan leveres gebyrfritt, for de fraksjoner det finnes gjenvinningsordning på. Dette gjelder for mindre mengder avfall, jfr. definisjon på husholdningsavfall.
 • Større mengder avfall, (også rivningsavfall/trevirke) med leveranser som er større enn et ordinært bilhengerlass (max 3 m3) defineres ikke som husholdningsavfall. Dette skal leveres på Tranamarka og betales gebyr for.
 • NB! Dekk og dekk på felg kan ikke leveres på gjenbrukstorget, disse leveres til en dekkforhandler og medisiner leveres på apotek.

Her kan du hente plastemballasjesekker, poser til matavfall:

 • Coop Prix Snåsa
 • Coop Marked Brede
 • Semsøra Gjenbrukstorg

Trenger du ny søppeldunk?

 • Hvis søppeldunken din er ødelagt, kan du ta kontakt med Snåsa kommune sin
  Beredskapstelefon - 94134323
 • Skal du ha endret størrelsen på din søppeldunk (endring av abonnement), må du kontakte Steinkjer renovasjon - Telefon: 74169000 
  eller pr. E-post: renovasjon@steinkjer.kommune.no 

 

 

Åpningstider Semsøra gjenbrukstorg
Dag Åpningstid
Onsdag 15.00 - 18.00
Torsdag 08.00 - 09.30
Vår: 24. april og 8. mai 12.00 - 14.00
Høst: 4. september og 11. september 12.00 - 14.00
Beredskapstelefon 94134232

 

Renovasjon priser pr. 01.01.2021
Gebyr Pris Eks. moms
240 L rest + mat, plast og papir/papp (standard abm) 3140
140 L rest, + mat, plast og papir/papp 2890
360 L rest, + mat, plast og papir/papp 3980
Minst 3 abm med felles hentepunkt 3015
Minst 6 abm med felles hentepunkt 2680
Rabatt for hjemmekompostering / bruk av gjødselkjeller, gjelder alt. 1, 2 og 3 450
Fri levering av husholdningsavfall på Semsøra (Avgift inkl. i gebyr)
Hytte - fritidsrenovasjon 830
Bringeordning alle fraksjoner 2460

 

Renovasjonstjenester pr. 01.01.2021
Tjeneste Pris
Utkjøring/bytte av beholder (endring / stopp i abonnement) 260
Henting ved kjøring på privat veg etter innvilget søknad (pr. abonn.) 592
Abonnenten kan selv levere / hente ny beholder på henholdsvis Bratreitøra, Tranamarka og Semsøra Gratis
Henting ved husvegg etter søknad (pr.abonn.) henteavstand - 10 m 500
Henting ved husvegg etter søknad (pr.abonn.) henteavstand 11 - 15 m 700
Henting ved husvegg etter søknad (pr.abonn.) henteavstand 16 - 20 m 1.050
Ny tilleggssekk for restavfall (kjøpes i butikk) pr. stk 60
Ved bestilling av av ekstratur for henting (p.g.a ikke hentet i rute som følge av innparkering m.v) 1060 pr. påbegynt time

Informasjon:

Fra Steinkjer kommune sin hjemmeside.

Til toppen