Informasjon om Koronavirus i Snåsa kommune

Klikk på knappen for mer informasjon     Koronavijruse

  • Koronatelefon - mobilnr.   47703861   Hverdager: kl 08.15 - 11.00 og kl 12.15 – 14.00.                                                                                            Helg:   kl 11.00 - 13.00

  • Finn link til elektronisk timebestilling

  • Telefon vedr. vaksinering: 91853087, gjelder kun informasjon, ikke timebestilling pr. i dag. 

  • Teststasjon Steinkjer:        47790683

Boligtomter i Snåsa

Boligtomter i Snåsa

Oversikt over regulerte / byggeklare boligtomter i Snåsa
Oversikt over regulerte / byggeklare boligtomter i Snåsa
Sted Tomt
Kommunal-/ offentlig grunn, sentrum.
Vinje sør: 5 regulerte ikke bebygde herav 1 byggeklar tomt. Beliggenhet 50/136
Slettvangen: 2 byggeklare tomter. Beliggenhet 50/1, Opplysningsvesenets fond.
Stallbakken: 1 byggeklar tomt. Beliggenhet 17/118
Bugjelet: 1 byggeklar tomt. Beliggenhet 50/1, Opplysningsvesenets fond.
Vinje boligfelt: 2 byggeklare tomter. Beliggenhet 50/1/54 og 62, Opplysningsvesenets fond
Bostad nedre: 2 byggeklare tomter. Beliggenhet 50/176 (T1) og deler av 50/6 gml.meieritomta (T7)
Rishaugen sør: Ikke detaljregulert, kommunedelplan Snåsa sentrum område B-5
Hovteigen: Ikke detaljregulert, kommunedelplan Snåsa sentrum område B-1
Privat grunn, Sentrum.
Viosen: 10 regulerte, ikke byggeklare tomter. Beliggenhet 50/25
Bakkegrenda: 1 byggeklar tomt. Beliggenhet 16/28
Sentrum: 1 byggeklar tomt. Beliggenhet 16/20
Bostad nedre: 1 byggeklar tomt. Beliggenhet 50/153 (T5)
Kommunal - /privat grunn, utenfor sentrum.
Nagelhus boligfelt: 3 byggeklare tomter + 2 regulerte. Beliggenhet 20/28
Breide boligfelt (Berget): 3 byggeklare tomter, Beliggenhet 66/65, herav 1 privat tomt 66/64.
Breide boligfelt øst: 10 byggeklare tomter. Beliggenhet 66/84, 109
Agle II: 4 regulerte, ikke byggeklare tomter. Beliggenhet 24/3
Vegset: 6 regulerte, ikke byggeklare tomter. Beliggenhet 7/30
Til toppen