Info. til pårørende om besøk på Snåsa helsehus/Snåsa sjukeheim

Anbefalinger gjeldende for besøk ved Snåsa Helsehus/sykeheimen og omsorgsboliger.

Besøk må ikke avtales på forhånd:

Vi tar imot besøk uten at det trengs å avtales på forhånd. Vi ønsker likevel å fortsette med besøksregistrering, med tanke på eventuell smittesporing. Denne informasjonen vil bli lagret i 10 dager i tilfelle behov ved evt. smitteutbrudd.

Generelle anbefalinger:

FHI sine generelle råd gjelder fortsatt, som å holde seg hjemme når man er syk og holde god håndhygiene. Vi tar ikke mot besøkende med symptomer fra øvre luftveier, selv de med mild forkjølelse bør vente til de er symptomfrie før de kommer. Det hjelper ikke om det er tatt selvtest ved symptomer. Er man nærkontakt av en smittet person, anbefales det ikke å komme på besøk. Kommunen kan ved utbrudd av Covid-19 eller høyt smittetrykk, etter en smittevernfaglig vurdering gjøre innstramminger på rutiner ved besøk i institusjon.

 

Buerie båeteme/ Velkommen.

Til toppen