Informasjon fra kriseledelsen

01.07.21: Presisering til de som har fått andre vaksinedose. Definisjon av begrepet "fullvaksinert".

Politiet gir tilbakemelding om nyvaksinerte reisende over grensen som tror de er unntatt reiserestriksjoner rett etter at andre vaksinedose er satt.

Kort oppsummert er det viktig at de vaksinerte får informasjon om at de først er unntatt innreiserestriksjoner med virkning fra EN uke etter vaksinasjonen.

Det er viktig å videreformidle denne informasjonen, ettersom konsekvensen for de reisende er innreiseregistrering, test og karantene.
For grensekontrollen betyr dette økt behandlingstid og kødannelse for alle reisende.
Kommunene anmodes derfor om å presisere kravet til fullvaksinert ovenfor de som vaksineres.

Utdrag fra definisjonene i covid forskriftens §3:
Med vaksine menes vaksiner mot covid-19 som er EMA-godkjent.

 

Beskyttet mot SARS-CoV-2 er de som:

1. er fullvaksinert mot SARS-CoV-2.

2. har fått 1. vaksinedose, med varighet fra 3 til 15 uker etter vaksinasjonen.

3. ved godkjent laboratoriemetode har testet positivt for SARS-CoV-2, med varighet fra avisolering til 6 måneder etter prøvedato.

 

Fullvaksinert mot SARS-CoV-2 er de som:

1. har fått 2. vaksinedose, med virkning fra 1 uke etter vaksinasjonen.

2. har fått vaksine med éndose-vaksine, med virkning fra 3 uker etter vaksinasjonen

3. ved godkjent laboratoriemetode har testet positivt for SARS-CoV-2, og deretter har fått en dose vaksine minst 3 uker etter prøvedato, med virkning fra 1 uke etter vaksinasjonen.

4. har fått 1. vaksinedose, og ved godkjent laboratoriemetode har testet positivt for SARS-CoV-2 minst 3 uker etter vaksinasjonen, og er avisolert.

Til toppen