Trenger du noen å snakke med?

Trenger du noen å snakke med?

Tjeneste for psykisk helse og rus og Helsestasjonen/Skolehelsetjenesten er tilgjengelig på telefon. 
Ta kontakt hvis du har behov for en samtale, enten du er barn, ungdom eller voksen.

Tjeneste for psykisk helse og rus
Navn Tittel Mobil
Siv Anita Aasum Psykiatrisk sykepleier 91645881
Mari Riseth Spesialsykepleier rus 90503861
Unn Kristin Vedal Psykisk helsearbeid 99541125
Tone Lise Opheim Helsesykepleier 91853087
Arnhild Brønstad Erfaringskonsulent 97548239

 

Minner også om  Mental Helses hjelpetelefon 116123 (hele døgnet) og chatte-tjenesten www.sidetmedord.no 

Til toppen