Vaksinebarometer

Vaksinebarometer uke 39 - massevaksineringen er i mål:

Snåsa har gitt tilbud om koronavaksine til alle risikogruppene og anser seg som ferdig med massevaksineringen. Det er fortsatt mulig å bestille seg koronavaksine på telefon 91853087 til de som har utsatt vaksinering av ulike årsaker.

Vaksinedekningen blant personer 18 år og eldre i Snåsa;

  • 92 % etter 1 dose.
  • 88,8 % etter 2 dose.

Vaksinedekningen blant personer 18 år og eldre i Trøndelag;

  • 92 % etter 1 dose
  • 83,4 % etter 2 dose.

Snåsa kommune takker alle innbyggerne som har vaksinert seg og det er på grunn av den høye vaksinedekningen at Norge nå kan gjenåpnes.

 

Snåsa kommune starter nå vaksinering  av ungdom i alderen 12 – 15 år. Det er innhentet samtykke fra foreldrene.

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttet sin anbefaling om å tilby koronavaksinasjon til ungdom i alderen 12 – 15 år.

Barn og unge blir sjelden alvorlig syke av covid-19, og de aller fleste får ingen eller lite symptomer på sykdom. I en tid med mye smitte i denne aldersgruppen mener FHI at det er riktig å tilby vaksine også til denne gruppen så de er beskyttet mot alvorlig forløp av sykdommen.    

Det planlegges for vaksinering av ungdom i alderen 12 – 15 år i uke 37 og 38.

Barn og ungdom som ikke har fylt 16 år må ha samtykke fra foresatte før vaksinering. Se samtykke skjema her.

https://www.fhi.no/contentassets/1ae7bf6f4b0e4280ab87ae4bedbcb6fd/vedlegg/samtykkeskjemaer/bokmal_samtykkeskjema-ved-vaksinering-av-barn-og-ungdom-under-16-ar.pdf

16 og 17 åringer som går på Grong videregående skole, vaksineres mandag 30.08.21, de som bor på hybel i nabokommuner får tilbud om vaksine i kommunen de oppholder seg. Og hvis det er 16 og 17 åringer i Snåsa som ikke har fått innkalling til time ta kontakt på vaksinetelefon 91 85 30 87.  

FHI anbefaler nå alle gravide vaksine mot covid-19.

https://www.fhi.no/nyheter/2021/oppdatert-vaksineanbefaling-for-gravide/

Vi har nå tilstrekkelig med vaksiner til alle i prioriteringsgruppene og vi fremskynder timer. Men vi kan ikke fremskynde mer enn at det går 3 uker mellom 1 og 2 dose.  

 

Alle innbyggerne i Snåsa har fått tilbud om 1 vaksinedose. Vi har i uke 34 fått ekstra forsyninger med vaksiner og en del innbyggere vil få fremskyndet sin 2 vaksinedose.

Vaksineringen trumfer nå i større grad smitten og det fremkommer en god immunitet i befolkningen.

Alle over 18 år har fått tilbud om 1. dose med koronavaksine. Hvis det er noen over 18 år som ikke har mottatt innkalling til 1 vaksinedose, ta kontakt på vaksinetelefon 91 85 30 87.

 

Snåsa kommune har nå kommet så langt i vaksineringen at vi går i gang med å fremskynde 2. dose. Fremskynding av timer utføres av vaksineteamet etter prioritertliste.

 

Vi er veldig fornøyd med at vi nå får en god immunitet i befolkningen.

Alle over 18 år har fått tilbud om 1. dose med koronavaksine. Hvis det er noen over 18 år som ikke har mottatt innkalling til 1 vaksinedose, ta kontakt på vaksinetelefon 91 85 30 87.

Snåsa kommune har nå kommet så langt i vaksineringen at vi går i gang med å fremskynde 2. dose for noen personer. Vi er veldig fornøyd med at vi nå får en god immunitet i befolkningen. 

 

Til toppen