Informasjon om Koronavirus i Snåsa kommune

Klikk på knappen for mer informasjon     Koronavijruse

  • Koronatelefon - mobilnr.   47703861 (Hverdager kl 08.30 - 11.00 og kl 12.15 – 15.00)
    Finn link til elektronisk timebestilling

  • Telefon vedr. vaksinering: 91853087, gjelder kun informasjon, ikke timebestilling pr. i dag. 

  • Teststasjon Steinkjer:        47790683

Vaksinebarometer

Vaksinebarometer uke 39 - massevaksineringen er i mål:

Snåsa har gitt tilbud om koronavaksine til alle risikogruppene og anser seg som ferdig med massevaksineringen. Det er fortsatt mulig å bestille seg koronavaksine på telefon 91853087 til de som har utsatt vaksinering av ulike årsaker.

Vaksinedekningen blant personer 18 år og eldre i Snåsa;

  • 92 % etter 1 dose.
  • 88,8 % etter 2 dose.

Vaksinedekningen blant personer 18 år og eldre i Trøndelag;

  • 92 % etter 1 dose
  • 83,4 % etter 2 dose.

Snåsa kommune takker alle innbyggerne som har vaksinert seg og det er på grunn av den høye vaksinedekningen at Norge nå kan gjenåpnes.

Klikk for stort bilde 

Snåsa kommune starter nå vaksinering  av ungdom i alderen 12 – 15 år. Det er innhentet samtykke fra foreldrene.

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttet sin anbefaling om å tilby koronavaksinasjon til ungdom i alderen 12 – 15 år.

Barn og unge blir sjelden alvorlig syke av covid-19, og de aller fleste får ingen eller lite symptomer på sykdom. I en tid med mye smitte i denne aldersgruppen mener FHI at det er riktig å tilby vaksine også til denne gruppen så de er beskyttet mot alvorlig forløp av sykdommen.    

Det planlegges for vaksinering av ungdom i alderen 12 – 15 år i uke 37 og 38.

Barn og ungdom som ikke har fylt 16 år må ha samtykke fra foresatte før vaksinering. Se samtykke skjema her.

https://www.fhi.no/contentassets/1ae7bf6f4b0e4280ab87ae4bedbcb6fd/vedlegg/samtykkeskjemaer/bokmal_samtykkeskjema-ved-vaksinering-av-barn-og-ungdom-under-16-ar.pdf

16 og 17 åringer som går på Grong videregående skole, vaksineres mandag 30.08.21, de som bor på hybel i nabokommuner får tilbud om vaksine i kommunen de oppholder seg. Og hvis det er 16 og 17 åringer i Snåsa som ikke har fått innkalling til time ta kontakt på vaksinetelefon 91 85 30 87.  

FHI anbefaler nå alle gravide vaksine mot covid-19.

https://www.fhi.no/nyheter/2021/oppdatert-vaksineanbefaling-for-gravide/

Vi har nå tilstrekkelig med vaksiner til alle i prioriteringsgruppene og vi fremskynder timer. Men vi kan ikke fremskynde mer enn at det går 3 uker mellom 1 og 2 dose.  

 

Alle innbyggerne i Snåsa har fått tilbud om 1 vaksinedose. Vi har i uke 34 fått ekstra forsyninger med vaksiner og en del innbyggere vil få fremskyndet sin 2 vaksinedose.

Vaksineringen trumfer nå i større grad smitten og det fremkommer en god immunitet i befolkningen.

Alle over 18 år har fått tilbud om 1. dose med koronavaksine. Hvis det er noen over 18 år som ikke har mottatt innkalling til 1 vaksinedose, ta kontakt på vaksinetelefon 91 85 30 87.

 

Snåsa kommune har nå kommet så langt i vaksineringen at vi går i gang med å fremskynde 2. dose. Fremskynding av timer utføres av vaksineteamet etter prioritertliste.

 

Vi er veldig fornøyd med at vi nå får en god immunitet i befolkningen.

Alle over 18 år har fått tilbud om 1. dose med koronavaksine. Hvis det er noen over 18 år som ikke har mottatt innkalling til 1 vaksinedose, ta kontakt på vaksinetelefon 91 85 30 87.

Snåsa kommune har nå kommet så langt i vaksineringen at vi går i gang med å fremskynde 2. dose for noen personer. Vi er veldig fornøyd med at vi nå får en god immunitet i befolkningen. 

 

Til toppen