Informasjon om Koronavirus i Snåsa kommune

Klikk på knappen for mer informasjon     Koronavijruse

  • Koronatelefon - mobilnr.   47703861   Hverdager: kl 08.15 - 11.00 og kl 12.15 – 14.00.                                                                                            Helg:   kl 11.00 - 13.00

  • Finn link til elektronisk timebestilling

  • Telefon vedr. vaksinering: 91853087, gjelder kun informasjon, ikke timebestilling pr. i dag. 

  • Teststasjon Steinkjer:        47790683

Hukommelsesteam

Hukommelsesteam

Hvem er vi? 

Hukommelsesteamet er sammensatt av demenskoordinator og personale fra sjukeheimen, ergoterapeut, psykiatrisk sykepleier, lege og hjemmetjenesten i kommunen. Alle har funksjoner i sine stillinger inn i hukommelsessteamet. Har du eller noen av dine nærmeste problemer med å mestre store og små oppgaver i dagliglivet grunnet problemer med hukommelsen? Da kan du ta kontakt med oss eller din fastlege. Dette er viktig for å utelukke andre sykdommer som har demenslignende symptomer, vurdere medisiner, vurdere tilrettelegging av hjemmesituasjonen og få satt i gang nødvendige tjenester.  

Hva kan vi hjelpe deg med?  

  • Bistå fastlegen med utredning der det er mistanke om demens eller kognitiv svikt. 
  • Individuelt tilpasset oppfølging av personer som er rammet av demens og deres pårørende.  
  • Råd, veiledning og informasjon.  
  • Finne løsninger på både praktiske og følelsesmessige problemer.  
  • Opprette kontakt med andre helseinstanser ved behov.  
  • Undervise og veilede pårørende. 

Hukommelsesteamet består av: 

Ann Elin Øverli- Sykepleier sykeheimen 

Unn Bomo- Hjelpepleier sykeheimen 

Tove K Berg- Sykepleier sykeheimen 

Klara Pettersen- Ergoterapeut 

Siv Aasum- Psykiatrisk sykepleier 

Heidi Finstad Svarva- Sykepleier hjemmetjenesten 

Ane L Nagelhus- Demenskoordinator 

Kontakt oss:

Kontaktperson for hukommelsesteamet er Ane Lisbet Nagelhus: 
(onsdager og torsdager kl 09-15) 

Til toppen