Informasjon om Koronavirus i Snåsa kommune

Klikk på knappen for mer informasjon     Koronavijruse

  • Koronatelefon - mobilnr.   47703861   Hverdager: kl 08.15 - 11.00 og kl 12.15 – 14.00.                                                                                            Helg:   kl 11.00 - 13.00

  • Finn link til elektronisk timebestilling

  • Telefon vedr. vaksinering: 91853087, gjelder kun informasjon, ikke timebestilling pr. i dag. 

  • Teststasjon Steinkjer:        47790683

HUNT4

Ny delrapport fra Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT)!

Flersykelighet og egenrapporterte sykdommer i Trøndelag 2019 (Helsestatistikk‐rapport nummer 8 fra HUNT4, utgitt 18. november 2021)

Tema for denne rapporten er sosiale relasjoner belyst med ulike indikatorer innsamlet ved hjelp av spørreskjema.

 

Ny delrapport fra Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT)!

Til toppen