HUNT4

Ny delrapport fra Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT)!

Flersykelighet og egenrapporterte sykdommer i Trøndelag 2019 (Helsestatistikk‐rapport nummer 8 fra HUNT4, utgitt 18. november 2021)

Tema for denne rapporten er sosiale relasjoner belyst med ulike indikatorer innsamlet ved hjelp av spørreskjema.

 

Ny delrapport fra Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT)!

Til toppen