Informasjon om Koronavirus i Snåsa kommune

Klikk på knappen for mer informasjon     Koronavijruse

  • Koronatelefon - mobilnr.   47703861   Hverdager: kl 08.15 - 11.00 og kl 12.15 – 14.00.                                                                                            Helg:   kl 11.00 - 13.00

  • Finn link til elektronisk timebestilling

  • Telefon vedr. vaksinering: 91853087, gjelder kun informasjon, ikke timebestilling pr. i dag. 

  • Teststasjon Steinkjer:        47790683

Kommunepsykolog

Kommunepsykolog

Snåsa kommune har fått kommunepsykolog fra 01.09.21

Psykologers kompetanse kan brukes i ulike tjenester og på ulike nivåer:

Psykologen i kommunen jobber både:

  • med oppfølging og veiledning i enkeltsaker eller grupper sammen med tjenestene.
  • med undervisning og veiledning til både samarbeidsparter og befolkning
  • på systemnivå med evaluering, tjenesteutvikling og implementering, kommunalt plan- og utredningsarbeid, samarbeid med 2. linjen m.m.      

Kontakt

Helsesykepleier og psykiatrisk sykepleier kan formidle kontakt til kommunepsykolog for individuell oppfølging. Undervisning og veiledning kan avklares direkte med kommunepsykologen, Trude Hoff på tlf 41521900

Til toppen