Transporttjeneste (TT-kort)

 

Hva tilbyr vi? 

Transporttjenesten skal gi funksjonshemmede som er avhengig av dør-til-dør-transport, et tilbud for at de skal ha muligheter til å delta i aktiviteter i nærmiljøet på lik linje med andre. 

Hvem kan få tilbudet? 

Funksjonshemmede som ikke kan benytte offentlige transporttjenester som buss eller lignende. 

Hvordan kan du få tilbudet? 

Du må fylle ut søknadsskjema for TT-kort og legen din må fylle ut legeerklæring på det samme skjemaet. 

Retningslinjer for Transporttjenesten 

Informasjon om  transporttjenesten for funksjonshemmede i Trøndelag

Søknadsfrist 

Vi tildeler kort 6 ganger pr. år.

Søknadsfrist

Tildeling

1. desember 1. januar
1. februar 1. mars
1. april 1.mai
1. juni 1. juli
1. august 1. september
1. oktober 1. november

 

Søknadsskjema
                                                                                     

Hva skjer videre?  

  • Har du fått innvilget TT-kort vil du motta et kort i posten som kan brukes som betaling for utført transport med drosje eller spesialbil.
  • Kortet fylles opp med tildelt beløp 1. januar og 1. juli.
  • Hvis din situasjon endrer seg og du får behov for høyere beløp enn du er tildelt, må du søke på nytt. Da benytter du samme søknadsskjema og legeerklæring, og de samme fristene gjelder.